วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทช.ช่วยจราจรสุวรรณภูมิ

สร้างถนนรวมและกระจายจราจรเชื่อมลาดกระบัง-อ่อนนุช

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนจากทางหลวงหมายเลข 34-ทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 เพื่อรวบรวมและกระจายการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการเข้าสู่ถนนสายหลัก ระหว่างทางหลวงหมายเลข 34 กับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ถึงถนนสายหลักลาดกระบัง-อ่อนนุช ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนระบบการจราจรบริเวณพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถและระยะเวลาในการเดินทาง ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ตลอดจนทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยลักษณะเป็นงานก่อสร้างผิวจราจรราดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ระยะทางรวมทั้งสิ้น 4.075 กิโลเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย ทั้งนี้ ทช.ได้ทำการออกแบบโครงสร้างทางโดยใช้การตอกเสาเข็มปูพรมเต็มพื้นที่ผิวจราจร พร้อมก่อสร้างแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับโครงสร้างทางเพื่อลดอัตราการทรุดตัว อีกทั้งได้ออกแบบถนนดังกล่าวเพิ่มเติมโดยให้ไปเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบท สาย ฉช.3001 ซึ่งเป็นตอนที่ 2 เพื่อเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมโยงระหว่างทางหลวงหมายเลข 34 กับทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 อีกด้วย ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 89 เป็นงบประมาณผูกพันปี 2557-2560 จำนวนรวม 718 ล้านบาท.

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนจากทางหลวงหมายเลข 34-ทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 เพื่อรวบรวมและกระจายการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการเข้าสู่ถนนสายหลัก 9 ก.ค. 2559 00:29 9 ก.ค. 2559 01:40 ไทยรัฐ


advertisement