วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ เปิดงานเฉลิมพระเกียรติ 'บัวบาทยาตรา' กิจกรรม 'ปลูกไทย ในแบบพ่อ'

นายกฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ "บัวบาทยาตรา" หนึ่งในกิจกรรมโครงการ "ปลูกไทย ในแบบพ่อ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเผยแพร่การทรงงาน ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี…

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 8 ก.ค. ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตรา ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดจัดขึ้น 4 ภาค โดยในส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก จัดระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค.59 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ หัวหน้าส่วนราชการในระดับภูมิภาค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวนมาก

ม.ล.ปนัดดา เปิดเผยว่า นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตรา เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ "ปลูกไทย ในแบบพ่อ" ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดจัดขึ้น 4 ภาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเผยแพร่การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านต่างๆ ใน 7 ทศวรรษ และผลแห่งความสุขของประชาชน โดยน้อมนำพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทเป็นแนวคิดหลักในการนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดแสดงชุมชนตัวอย่างแห่งความดีจากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ได้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเด็ก และเยาวชน รวมถึงชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปสู่การต่อยอดขยายผลแห่งความดี ภายในงานแบ่งการจัดแสดง เป็น 3 ส่วนหลัก คือ

1. นิทรรศการบัวบาทยาตรา ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมเดินทางผ่านช่วงเวลา 7 ทศวรรษแห่งการทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อขจัดทุกปัญหาของประชาราษฎร์พระราชทานโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนำมาซึ่งความสุขของประชาชนในทุกมิติ 2. นิทรรศการการเจริญพระราชไมตรี นำเสนอพระราชกรณียกิจการเจริญพระราชไมตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับนานาประเทศอันทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในเวทีโลกและ 3. นิทรรศการชุมชนต้นแบบแห่งความดี จากจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 25 แห่ง ซึ่งเดินทางตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติเกิดเป็นความผาสุกอย่างยั่งยืนของชุมชน

สำหรับนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ "บัวบาทยาตรา" ภาคกลางและภาคตะวันออก กำหนดเปิดให้เข้าชมฟรีในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 ก.ค.นี้ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ส่วนภาคใต้กำหนดจัดที่จังหวัดสงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดสกลนคร และภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

ม.ล.ปนัดดา กล่าวต่อไปว่า นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ บัวบาทยาตราเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ "ปลูกไทย ในแบบพ่อ" ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก และปูรากฐานให้เยาวชนมีความจงรักภักดี ความกตัญญู และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำแนวทางที่ทรงสอนไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต สร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการเป็น 4 กิจกรรมหลักคือ 1. นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ "บัวบาทยาตรา" 2. กิจกรรมภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ "ข้าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน ตั้งมั่นในคุณความดี 7 ประการ จากบุคคลต้นแบบหลายสาขาอาชีพ โดยกำหนดฉายในเดือนพฤศจิกายนนี้

3. กิจกรรมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติเสียงแห่งความจงรักภักดี sounds of love เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในปัจจุบันได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ โดยให้นิสิตนักศึกษาที่เป็นเยาวชนของชาติได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้พระราชกรณียกิจและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีผ่านกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงละครเวที และ 4. กิจกรรมโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทโดยรัฐบาลจะเชิญชวนเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศในกลุ่มอาเซียนประเทศได้ 7 คน รวมประเทศไทยเป็น 70 คน มาศึกษาเรียนรู้ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้แทนเยาวชนในแต่ละภูมิภาค 40 คนได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าบ้านในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน และกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในเดือนตุลาคม.

นายกฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ "บัวบาทยาตรา" หนึ่งในกิจกรรมโครงการ "ปลูกไทย ในแบบพ่อ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเผยแพร่การทรงงาน ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 8 ก.ค. 2559 22:26 8 ก.ค. 2559 23:46 ไทยรัฐ