วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมสุกรถามหามาตรฐานวัคซีน ร้องรัฐแก้ปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์

สมาคมเลี้ยงสุกรแห่งชาติร้องรัฐช่วยแก้ปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ อย่างจริงจัง พร้อมทั้งยังตั้งคำถามเกี่ยวกับวัคซีนที่ใช้นั้นมีมาตรฐานหรือไม่

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.59 นายนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม และนายสัตวแพทย์วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พร้อมสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจากหลายจังหวัด รวมกว่า 100 คน เดินทางไปที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.นครราชสีมา ที่เป็นหน่วยผลิตวัคซีน ที่ใช้กับโคนม โคเนื้อ แพะ แกะ และสุกร เพื่อถามปัญหาว่าการผลิตวัคซีนที่ใช้ในสัตว์ดังกล่าวมีมาตรฐานหรือไม่

นอกจากนี้ยังเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งถึงปัญหาอุปสรรคและข้อซักถามโดยใช้เวลากว่า 1.30 ชม. และยื่นแถลงการณ์ต่อนายสัตวแพทย์ นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (กองวัคซีนและเซรุ่ม) กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการชูป้ายเช่น “ถ้าหมูไทย ยังเป็น FMD AEC ก็ไร้ประโยชน์” หรือ “วัคซีนไม่ดี ให้ฟรีก็ไม่ใช้” รวมถึง “FMD ไทยกำจัดได้ ถ้าวัคซีนไทยได้มาตรฐาน” และ “อย่าปล่อยให้ความมาตรฐานมาเป็นคำถาม”

ทั้งนี้ที่ประชุมออกแถลงการณ์โดยมีเนื้อหาดังนี้ ตั้งแต่ พ.ศ.2496 โรคปากและเท้าเปื่อย หรือ FMD เริ่มระบาดในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 63 ปีมาแล้ว เกษตรกรภาคปศุสัตว์ของไทย ประกอบด้วย โคเนื้อ โคนม แพะ แกะ และสุกร ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคนี้มาโดยตลอด ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวมิได้เบาบางลงแต่อย่างใด มีการระบาดกลับไปกลับมาอย่างไม่สิ้นสุด ไม่ได้หายขาดไปจากประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐและเอกชนในภาคเกษตรปศุสัตว์ จะต้องหันหน้ามาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จอย่างเป็นรูปธรรม โรค FMD หรือโรคปากเท้าเปื่อย ซึ่ง WTO ถือว่าเป็นโรคที่เข้าข่ายเป็นข้อจำกัดของการค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นโรคที่ต้องห้ามสำหรับการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากประเทศที่เป็นพื้นที่การระบาดรวมทั้งประเทศไทย ทำให้ความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าในภาคปศุสัตว์ของไทยอ่อนแอ ในยุคการค้าเสรีของโลก โดยมีต้นทุนในการป้องกันและการดูแลสูงขึ้น สร้างความยากลำบากในแต่ละมิติของการแข่งขันทางการค้า ไม่สามารถแก้ปัญหาการระบาดได้อย่างสมบูรณ์ บางฟาร์มมีการระบาดตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันเดือนกรกฎาคม 2559 ยังคงมีการติดเชื้อ ทั้งๆ ที่มีการใช้วัคซีนจากกรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง เป็นในตัวเดิมที่หายป่วยแล้ว โดยมีฟาร์มอีกจำนวนมากที่ติดเชื้อเรื้อรังแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยทั้งจำนวนที่ติดเชื้อและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ระยะห่างของการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ 1-6 เดือน แล้วกลับมาระบาดใหม่ ทั้งที่มีใช้วัคซีนควบคุมโรค วัคซีนที่ใช้กันและซื้อมาใช้ตรงกับเชื้อที่ระบาด เป็นที่ทราบกันว่าเชื้อที่ทำวัคซีนไม่ได้เปลี่ยนแปลงมานานมาก มีข้อสงสัยว่าจะสามารถป้องกันโรคปัจจุบันได้หรือ ในเมื่อเชื้อเปลี่ยนไปตลอด ขอคำยืนยัน และการผลิตมีมาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ หากไม่เพียงพอ สมาคมฯ จะประสานกับ กลุ่มเกษตรกร มหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์ และผู้ร่วมทุน เพื่อมาร่วมผลิต วิจัยให้ทันกับโรคระบาดดังกล่าว

นายสัตวแพทย์นิเทศ กล่าวว่า การผลิตวัคซีน ของสำนักเทคโนโลยีฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ของ OIE ทั้งการผลิตและการทดลอง โดย สามารถผลิตได้ 3.2 ล้านโดสต่อเดือน มีการทดลองและวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอด และยังบอกไปถึงสมาคมผู้เลี้ยงสุกรด้วยว่า ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ มาร่วมกันวิจัย เพื่อหาทางต่อสู้กับโรคระบาดก็ยินดีไม่กีดกัน

สมาคมเลี้ยงสุกรแห่งชาติร้องรัฐช่วยแก้ปัญหาโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์ อย่างจริงจัง พร้อมทั้งยังตั้งคำถามเกี่ยวกับวัคซีนที่ใช้นั้นมีมาตรฐานหรือไม่ 8 ก.ค. 2559 18:30 ไทยรัฐ