วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตรัง ประกาศด่วน 8-13 ก.ค.ฝนหนัก คลื่นลมแรง-สุราษฎร์ฯ พร้อมหนีเข้าถ้ำ

ตรัง ประกาศด่วน 8-13 ก.ค.ฝนหนัก คลื่นลมแรง-สุราษฎร์ฯ พร้อมหนีเข้าถ้ำ

  • Share:

จ.ตรัง ออกประกาศด่วน ช่วง 8-13 ก.ค.เสี่ยงต่อการเกิดพายุฝนตกหนักและคลื่นลมแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร แจ้งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่ ส่วนชาว อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ฯ เตรียมอพยพเข้าถ้ำ หากน้ำมามาก...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 ก.ค.59 นายนิพันธ์ ศิริธร รอง ผวจ.ตรัง ได้มีหนังสือด่วนของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตรัง ที่ ตง 0021/ว 201 วันที่ 7 ก.ค. 2559 จาก นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง ผอ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตรัง ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง ประชาสัมพันธ์ จ.ตรัง สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานี นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่น จ.ตรัง และประธานชมรมเพื่อนเตือนภัยฯ ระบุว่า

"ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามพยากรณ์อากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 8-13 ก.ค. 2559 ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และประเทศไทยจะมีกำลังแรง ทำให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1. ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัด ติดตามข้อมูลอากาศ และแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ต่ำริมน้ำไหล่ผ่านบริเวณชายฝั่งทะเล และพื้นที่เสี่ยงภัย ตลอดจนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีแนวโน้มการเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในพื้นที่และเกินขีดความสามารถของพื้นที่ ให้แจ้งให้จังหวัดทราบโดยด่วน เพื่อจะได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสั่งการ

2. เตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการเผชิญเหตุ โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำ รถยนต์ และเรือ สำหรับภารกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมเป็นการล่วงหน้า และสามารถออกปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

3. ในกรณีที่มีฝนตกหนักมาก (ปริมาณน้ำฝนมากกว่า 90 มม./24 ชั่วโมง) ให้พิจารณาหากมีความจำเป็นในการอพยพประชาชนไปยังสถานที่ปลอดภัย หรือจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้ผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ พิจารณาสั่งการอพยพโดยทันที

4. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุของอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการจัดการสาธารณภัยฉุกเฉิน

5. เตรียมความพร้อมสถานที่รองรับการอพยพ หรือศูนย์พักพิงชั่วคราว ตามแบบที่กำหนดในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

6. เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ ให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบโดยเร็วทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7521-8750, 0-7521-4382 หรือ ทางสายด่วนนิรภัย 1784 และทางเครือข่ายวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ช่องความถี่ 161.475 MHZ นามเรียกขาน “มรกต” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด"

ขณะเดียวกันที่ จ.สุราษฎร์ธานี สถานการณ์น้ำเริ่มล้นตลิ่งจากคลองอิปัน ไหลเข้าท่วมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านหมาก บ้านเขาใคร ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากได้รับอิทธิพลน้ำจาก จ.กระบี่ ที่ไหลมาถึงในพื้นที่ จนล้นคลองเข้าท่วมถนนน จนชาวบ้านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเดินออกมาภายนอกเพื่อซื้ออาหารด้วยความยากลำบาก ต้องนำรถจักรยานยนต์มาจอดตรงช่วงที่สัญจรได้ ก่อนเดินลุยน้ำที่ท่วมถนน 2 ช่วงถนน ซึ่งชาวบ้านมีการเตรียมความพร้อมกรณีน้ำมามาก จะย้ายตัวเองเข้าถ้ำในพื้นที่ แต่คาดว่าน้ำรอบนี้จะยังไม่ถึงจุดวิกฤติ

สำหรับสถานการณ์ฝนในช่วงคืนที่ผ่านมา มีฝนประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่ วัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดได้ที่ บ้านบางหยด ต.อิปัน อ.พระแสง ส่วนในช่วงสายจนถึงเที่ยงของวันนี้ฝนทิ้งช่วงเว้นระยะ ทำให้น้ำในคลองค่อยๆ ลดระดับจากที่สูงไหลลงสู่ปลายน้ำ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้