วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถกสอบที่กินเกาะทะลุ พบมีสิทธิ์ยึดคืนได้บางส่วน อุบจำนวน

เจ้าหน้าที่รัฐ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนสิทธิ์ นส.3 ผ่าน ของเกาะทะลุ จ.ประจวบฯ ประชุมนานกว่า 4 ชม.เผยมีสิทธิ์เข้ายึดที่ดินเกาะทะลุคืนแน่นอนแต่ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 59 นายนันทปรีชา คำทอง ตัวแทนพร้อมด้วยชาวบ้านอำเภอบางสะพานกว่า 100 คน ติดตามความคืบหน้า กรณีการตรวจสอบที่ดินบนเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ นส.3 ผ่าน นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งนั่งเป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ที่ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ซึ่งใช้เวลาประชุมกว่า 4 ชั่วโมงประกอบด้วย พ.อ.สุรินทร์ เศรษฐศักดาศิริ ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, พ.ต.อ.บัญชา ปั้นประดับ รอง ผบก. ปทส. นายพรชัย สัมมาวุฒธิ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายชนการ ทิพย์ประเสริฐสุข นายอำเภอบางสะพานน้อย

นายพงษ์พันธ์ กล่าวว่า ส่วนหนึ่งที่อัยการสูงสุดไม่ส่งฟ้องอาจเป็นไปได้ว่าสำนวนหรือหลักฐานส่งประกอบไม่พอ ในครั้งนี้ กบร.จังหวัดได้นำภาพถ่ายจากหลายหน่วยงานทั้งของสำนักงานที่ดินจังหวัด ปทส.และ กบร.ส่วนกลาง นำทั้ง 3 ส่วนมาพิจารณาประกอบกันจำนวน 14 แปลง 128 ไร่โดยจะแยกพิจารณาที่ละแปลงว่าการได้มาของ นส.3 นั้นมีที่มาถูกต้องหรือไม่และการขอเปลี่ยนจาก สค. เป็น นส.3 ได้มาอย่างไร

ทั้งนี้ขั้นตอนการเพิกถอนต้องใช้ความรอบคอบหากมีการบุกรุกต้องยึดคืนพื้นที่ที่เป็นส่วนเกินนำมาเป็นของรัฐ เนื่องจากพื้นที่ของเกาะทะลุเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งภายหลังจาก 15 หน่วยงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเกาะทะลุเมื่อช่วงเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีการบุกรุกทำประโยชน์ตามแนวชายหาด 3 จุด เนื้อที่ 3 ไร่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 ประมวลกฎหมายที่ดิน และพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2535

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีพื้นที่ที่ต้องถูกยึดคืนแน่นอนเพียงแต่ขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นจำนวนเท่าไร หลังจากนี้จะตั้งคณะทำงานจำนวน 8 คน เพื่อลงตรวจสอบพื้นที่เกาะทะลุ ซึ่งคาดว่าผลของ กบร.จะเสร็จภายใน 3 เดือน

นายประมวล พัฒน์ทอง อายุ 77 ปี ชาวอำเภอบางสะพานน้อย กล่าวในที่ประชุมว่า เดิมพื้นที่บนเกาะทะลุเป็นของรัฐ ชาวบ้านทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ ชาวประมงใช้เป็นแหล่งหลบพายุลมทะเลซึ่งไม่ใช้พื้นที่หวงห้ามหรือเป็นที่ส่วนตัวเหมือน เช่นปัจจุบันที่ชาวบ้านเรียกร้องเพราะต้องการรักษาถิ่นกำเนิด ประชาชนทุกคนมีสิทธิในที่ดินสาธารณะของรัฐ และขอให้ตรวจสอบที่มาที่ไปของเอกสารสิทธิว่าได้มาถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องก็ต้องเพิกถอนทั้งหมด

เจ้าหน้าที่รัฐ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนสิทธิ์ นส.3 ผ่าน ของเกาะทะลุ จ.ประจวบฯ ประชุมนานกว่า 4 ชม.เผยมีสิทธิ์เข้ายึดที่ดินเกาะทะลุคืนแน่นอนแต่ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ 8 ก.ค. 2559 17:05 8 ก.ค. 2559 21:40 ไทยรัฐ