วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


วัยเกษียณ ตอนที่ 3 การตรวจฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

การตรวจเลือดเพื่อหาฮอร์โมนเพศชายเพียงตัวเดียว ไม่อาจบ่งบอกว่ามีฮอร์โมนเพียงพอหรือไม่ ดังที่กล่าวแล้วว่าฮอร์โมนที่เราต้องการทราบ คือ ฮอร์โมนอิสระที่ไม่ได้จับกับโปรตีน การเจาะเลือดจึงต้องเจาะหาโปรตีนที่จับกับฮอร์โมนด้วย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัย นอกจากนี้ปริมาณของฮอร์โมนยังมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของวัน แนะนําให้ควรตรวจหาค่าฮอร์โมนในช่วงเช้า และเจาะเลือดเพื่อดูค่าของโปรตีน เพื่อนําไปคํานวณร่วมกับค่าอื่นๆ เช่น น้ําหนักด้วย

การรักษา
เมื่อมีการพิสูจน์แล้วว่าพร่องฮอร์โมนจริง สามารถให้ฮอร์โมนเสริมได้หลายรูปแบบ คือ แบบรับประทาน แบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือแบบปิดที่ผิวหนัง ซึ่งแต่ละวิธีการจะมีความแตกต่างกันในด้านการดูดซึม การเผาผลาญที่ตับ และผลการรักษา จึงควรจะได้รับฮอร์โมนเสริมภายใต้การควบคุมของแพทย์ และต้องมีการติดตามผลหลังจากได้รับฮอร์โมนเสริม คนไข้จะรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น กระปรี้กระเปร่า ความจําดี กล้ามเนื้อแข็งแรง ความต้องการและสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น

อาการข้างเคียง
สิ่งสําคัญที่ต้องพึงระวังคือ อาการข้างเคียงและความผิดปกติอื่นๆ ดังนี้
- ภาวะเลือดข้น เนื่องจากมีการผลิตเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น หากเลือดข้นมากจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
- ระดับไขมันในเลือดสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอเลสเตอรอล
- ค่าเลือดในต่อมลูกหมากเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อมลูกหมากเป็นระยะ หากมีมะเร็งต่อมลูกหมากซ่อนอยู่ จะทําให้อาการรุนแรงและโตเร็วได้
- อาการข้างเคียงอื่นๆ เช่น ความผิดปกติในระบบหลอดเลือดและหัวใจ

จะเห็นได้ว่าหากเราได้รับฮอร์โมนเสริมโดยขาดความรู้และไม่ได้ติดตามอย่างถูกต้องย่อมเป็นอันตราย ถึงแม้การให้ฮอร์โมนเสริมในชายสูงวัยที่มีความบกพร่องของฮอร์โมนเพศ จะได้ประโยชน์ทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อารมณ์ดีขึ้น ทําให้ชีวิตครอบครัวสมบูรณ์ แต่ต้องระมัดระวังและชั่งน้ําหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม และติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดต่อไป.

ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร คชการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การตรวจเลือดเพื่อหาฮอร์โมนเพศชายเพียงตัวเดียว ไม่อาจบ่งบอกว่ามีฮอร์โมนเพียงพอหรือไม่ ดังที่กล่าวแล้วว่าฮอร์โมนที่เราต้องการทราบ คือ ฮอร์โมนอิสระที่ไม่ได้จับกับโปรตีน การเจาะเลือดจึงต้องเจาะหาโปรตีนที่จับกับฮอร์โมนด้วย 8 ก.ค. 2559 15:03 14 ก.ค. 2559 13:44 ไทยรัฐ


advertisement