วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'กรุงเทพโพลล์' ชี้คนส่วนใหญ่ ไม่เห็นการรณรงค์ประชามติร่างฯ ในพื้นที่

'กรุงเทพโพลล์' ชี้คนส่วนใหญ่ ไม่เห็นการรณรงค์ประชามติร่างฯ ในพื้นที่

  • Share:

"กรุงเทพโพลล์" เผยสำรวจความเห็น ชี้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นภาครัฐรณรงค์ประชามติในพื้นที่-ได้เอกสารสรุปสาระร่างฯน้อยไป แต่ยังหนุนศูนย์คุมป่วนประชามติ รบ.

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 59 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,183 คน เรื่อง "ความเห็นของประชาชน ต่อการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ ก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ" พบว่า ประชาชนร้อยละ 79.6 ไม่ค่อยเห็นการรณรงค์ให้ไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในพื้นที่ของตน ขณะที่ร้อยละ 15.2 เห็นว่ามีการรณรงค์อย่างคึกคัก ส่วนร้อยละ 5.2 ไม่แน่ใจ เมื่อถามว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด พบว่าประชาชนร้อยละ 66.0 เห็นว่าได้รับค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 30.8 เห็นว่าได้รับค่อนข้างมากถึงมากที่สุด มีเพียงร้อยละ 3.2 ไม่แน่ใจ  เมื่อถามต่อว่าการแจกเอกสารสรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้ประชาชน 17 ล้านครัวเรือน ก่อนลงประชามติ 15 วัน เพียงพอหรือไม่กับการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พบว่าประชาชนร้อยละ 49.9 เห็นว่าเพียงพอ ร้อยละ 37.9 เห็นว่าไม่เพียงพอ ร้อยละ 12.2 ไม่แน่ใจ

สำหรับความเห็นต่อการตั้งศูนย์คุมเข้มประชามติของรัฐบาลนั้น พบว่า ประชาชนร้อยละ 71.0 เห็นด้วยเพราะทำให้การลงประชามติเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม แต่ร้อยละ 15.2  ไม่เห็นด้วย เพราะอาจเป็นการชี้นำให้รับร่างรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 13.8 ไม่แน่ใจ เมื่อถามว่าเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดต่อการที่ภาครัฐให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับทหารและตำรวจในพื้นที่ดูแลศูนย์นี้เพื่อรับผิดชอบดูแลความสงบเรียบร้อย ประชาชนร้อยละ 75.7 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 18.9 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ที่เหลือร้อยละ 5.4 ไม่แน่ใจ เมื่อถามต่อว่าสนใจติดตั้งแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ พบว่าประชาชนร้อยละ 64.6 ไม่สนใจ ขณะที่ร้อยละ 29.9 สนใจซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ 28.3 ยัง ไม่ได้ติดตั้ง ขณะที่ร้อยละ 1.6 ติดตั้งแล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.5 ไม่แน่ใจ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้