วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เลขาฯ กฤษฎีกา' เผย มติ ม.7 ตั้งสังฆราช ถึงมือ 'สุวพันธุ์' แล้ว

"เลขาฯ กฤษฎีกา" เผย ส่งผลตีความ ม.7 "พ.ร.บ.สงฆ์" ปมตั้ง "สังฆราชฯ" ถึง "สุวพันธุ์" แล้ว ตั้งแต่ช่วงเย็น 7 ก.ค. ย้ำ หน้าที่ "กฤษฎีกา" ถือว่าจบแล้ว ปัดตอบ มติให้ "นายกฯ" ตั้งต้นเสนอชื่อ "สมเด็จพระสังฆราชฯ" ใหม่หรือไม่ด้าน "ไพบูลย์" ยัน นายกฯมีอำนาจเต็ม ไม่ใช่แค่บุรุษไปรษณีย์

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 59 นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตีความกฎหมายในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ว่า เรื่องนี้จบในชั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เพราะได้ส่งความเห็นในการตีความเรื่องดังกล่าวไปยัง นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 ก.ค.

เมื่อถามถึงผลการตีความเรื่องนี้ ทางคณะกรรมการกฤษฎีกา วินิจฉัยว่าต้องตั้งต้นใหม่ โดยให้นายกฯเป็นผู้เสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ใช่หรือไม่ นายดิสทัต กล่าวว่า ประเด็นปัญหาคือมีการถามข้อกฎหมายมาว่า ม.7 ของ พ.ร.บ.สงฆ์ เป็นอย่างไร ซึ่งทางคณะกรรมการกฤษฎีกา ก็อธิบายความเห็นไปให้ ก็ถือว่าจบแล้วแค่นั้น ส่วนประเด็นอื่นต้องไปถามคนที่ร้องให้มีการตีความกฎหมายดังกล่าว ซึ่งก็คือ นายสุวพันธุ์ แต่ขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการกฤษฎีกา ถือว่าเรียบร้อยหมดแล้ว

ด้าน นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีต ส.ว.และอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สปช. กล่าวถึงปัญหาใน มาตรา 7 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ว่า สิ่งสำคัญคือ มหาเถรสมาคม (มส.) ไม่ถือเป็นผู้มีอำนาจเต็ม หรือมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างที่พยายามชี้แจงสังคม โดยที่เข้าใจว่านายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นเพียงบุรุษไปรษณีย์เท่านั้น เพราะต้องดูจารีตประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สงฆ์ปี 35 ก็ยังถือว่านายกฯ มีอำนาจที่จะพิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมเด็จพระสังฆราชฯ โดยมีหน้าที่และมีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสมในการจะนำนามขึ้นทูลเกล้าฯ ไม่ใช่เป็นแค่บุรุษไปรษณีย์อย่างที่กลุ่มเคลื่อนไหว ที่นำโดย พระเมธีธรรมาจารย์ขยายผลในประเด็นนี้

ทั้งนี้ไม่ว่า มส.จะมีมติเห็นชอบในนามใดก็ตาม ต้องส่งเรื่องมาให้นายกฯ เพื่อรับทราบและเห็นชอบด้วย และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ยังมีคดีค้างคา ยังเป็นที่ครหาของสังคมหลายเรื่องหลายกรณี นายกฯ ย่อมมีอำนาจเต็มในการไม่ดำเนินกระบวนการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชฯ ถือว่าชอบธรรมทั้งกฎหมายและเกินตามโบราณราชประเพณี.

"เลขาฯ กฤษฎีกา" เผย ส่งผลตีความ ม.7 "พ.ร.บ.สงฆ์" ปมตั้ง "สังฆราชฯ" ถึง "สุวพันธุ์" แล้ว ตั้งแต่ช่วงเย็น 7 ก.ค. ย้ำ หน้าที่ "กฤษฎีกา" ถือว่าจบแล้ว ปัดตอบ มติให้ "นายกฯ" ตั้งต้นเสนอชื่อ "สมเด็จพระสังฆราชฯ" ใหม่หรือไม่ 8 ก.ค. 2559 11:30 8 ก.ค. 2559 15:57 ไทยรัฐ