วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมื่อใดใช้ to คั่น เมื่อใดใช้ V.ing (2)

สองวันมานี้ ผมรับใช้ถึงกริยาแท้ 2 ตัวมาอยู่ในประโยคเดียวกัน ซึ่งกริยาตัวที่สองบางตัวเติม -ing, บางตัวมี to คั่น และบางตัวต้องตามด้วยกรรมก่อน แล้วจึงจะมี to คั่น นักเรียนสมัยก่อนใช้ท่องจำเอา แต่สมัยนี้การสื่อสารเจริญ การฟัง การอ่าน การเห็นบ่อยๆ ตามสื่อออนไลน์ ทำให้นักเรียนสามารถจำได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ถูกต้อง

กริยาแท้ต่อไปนี้ เวลาใช้จะมีกรรมหนึ่งชุดตามหลังมาเสมอ และหลังกรรมจะมี to + verb1 ดังนี้ allow, ask, cause, choose, convince, instruct, permit, invite, persuade, prepare, need, remind, require, tell, use, warn และ would like

เลิกเรียนแล้ว นักเรียนยังไม่ยอมกลับบ้าน สอบถามได้ความว่า อาจารย์สมศรีเชิญนักเรียนไปงานเลี้ยง Achan Somsri invited us to come to her party.

สารวัตรทหารจับทหารเกณฑ์ ทหารเกณฑ์พวกนั้นอธิบายว่า Our commander allowed us to go home after training. ผู้การให้เรากลับบ้านได้หลังจากการฝึก

น้องของผมเข้าใจผิดว่า กริยา help จะต้องตามด้วย v.ing เสมอ ขอเรียนนะครับว่า ถ้า can’t help + v.ing แต่ can help + v ช่อง 1 และ help + กรรม + v ช่อง 1 ก็ได้

We can’t help talking about our country. ช่วยไม่ได้ที่ต้องพูดเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองของเรา Exercise can help reduce stress. การออกกำลังกายช่วยลดความเครียดได้ และ My father helped me repair my car. พ่อช่วยผมซ่อมรถ.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

8 ก.ค. 2559 09:44 8 ก.ค. 2559 09:45 ไทยรัฐ