วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 09/07/59

โดย ซี.12

เสาร์นี้ 9 กรกฎาคม 2559 มีภารกิจสำคัญในเครือข่าย ไทยรัฐ คือการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ที่โรงแรมเชียงใหม่พลาซา จังหวัดเชียงใหม่ มี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยประเด็นหลักของงานคือ ไทยรัฐวิทยา โรงเรียนประชารัฐ...

วิทยากรที่มาให้ความรู้ความคิดในเรื่องนี้มีมากหลายนับตั้งแต่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี ท่านมาบรรยายธรรมเรื่องการสร้างพลเมืองดี การุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มามอบนโยบายและแสดงผลการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศในรอบปีเป็นอาทิ...

บริเวณห้องประชุมที่ดำเนินการสัมมนามีการแสดงนิทรรศการผลงานและภาพแห่งความสำเร็จของ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคเหนือ 21 โรงเรียน บนเวทีมีการมอบรางวัลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่นและกิจกรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจหลากหลาย ขอเชิญชวนเพื่อนข้าราชการและครูบาอาจารย์ในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงไปเยี่ยมชมได้ตามสะดวก...

มาถึงการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงประจำสัปดาห์ที่มาจาก ครม.เมื่อวันอังคาร หลังจาก สมชาย พฤฒิกัลป์ ลาออกก่อนเกษียณจากตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ก็มีการแต่งตั้งทดแทนเรียบร้อยแล้วคือ สมโภช ราชแพทยาคม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขึ้นเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี...

กระทรวงอุตสาหกรรมโยกย้ายสับเปลี่ยนอธิบดีกรมสำคัญให้ พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และขยับ มงคล พฤกษ์วัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม...

กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ คือ ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 ...

ของกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง รัศม์ ชาลีจันทร์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เป็น เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก เนื่องจากมีการเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว...

กงสุลใหญ่ อีก 2 ราย ได้แก่ เอกพล พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองยุโรปกลาง กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ เป็น กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมรัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต รัฐมัธยประเทศ และรัฐกัว และ อรรณพ บุราณเศรษฐ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เป็น กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์...

ในแวดวงศาลปกครองก็ได้ ไกรรัช เงยวิจิตร ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง จากตำแหน่ง รองเลขาธิการขึ้นเป็นเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง คนใหม่ ย้อนหลังไปถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ออกประกาศแต่งตั้ง ปิยนุช ประทีปทัศน์ เป็นกรรมการสภาการพยาบาล แทน ประกายแก้ว ก๋าคำ ที่พ้นจากการเป็นกรรมการสภาการพยาบาลเพราะขอลาออก ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ...

ส่วนกระทรวงพลังงานได้มีคำสั่งอนุญาตให้ อธิปัตย์ บำรุง ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ลาออกไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งเป็นองค์การมหาชน...

“ซี.12”

8 ก.ค. 2559 09:42 8 ก.ค. 2559 09:42 ไทยรัฐ