วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประชุมรับฟังปัญหาบ่อขยะป่าชายเลน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมามีชาวบ้านหลายร้อยคนชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างบ่อขยะของเอกชนผู้รับเหมาจัดการขยะมูลฝอยรายหนึ่งในพื้นที่หมู่ 5 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ที่อยู่ติดกับป่าชายเลน และส่งผลกระทบกับชาวประมง รวมทั้งแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ บ่อขยะแห่งนี้เป็นที่รองรับขยะจากเทศบาลเมืองระนองที่นำมาทิ้ง จนเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียจากบ่อขยะไหลลงสู่ป่าชายเลน สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศเป็นวงกว้าง ล่าสุดทางจังหวัดระนองได้สั่งระงับและห้ามนำขยะมาทิ้ง พร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 ก.ค. ที่โรงแรมทินิดี แอทระนอง นางเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องกรณีมีผู้ร้องเรียนปัญหาบ่อขยะของ จ.ระนอง ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเข้าร่วมประชุม อาทิ นายณรงค์ พลละเอียด รอง ผวจ.ระนอง จนท.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานป่าชายเลน สาธารณสุขจังหวัด เทศบาล อบต. และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ที่ประชุมได้มีการซักถามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาบ่อขยะ

นางเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร กล่าวว่า ได้มาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ใกล้บ่อขยะ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังปัญหา ทั้งเรื่องการจัดการขยะและข้อกฎหมาย จากนั้น ทางคณะอนุกรรมการฯ จะลงพื้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายอีกครั้ง เพื่อนำไปพิจารณา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะของ จ.ระนอง อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อได้ผลสรุปแล้วจะได้นำเสนอเป็นภาพรวม รวมถึงปัญหาทางเทคนิค รวมทั้งข้อกฎหมายบางประการ ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างการประชุมมีชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงความเดือดร้อนหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินนโยบายทวงคืนผืนป่า บริเวณด้านนอกห้องประชุมด้วย.

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมามีชาวบ้านหลายร้อยคนชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างบ่อขยะของเอกชนผู้รับเหมาจัดการขยะมูลฝอยรายหนึ่งในพื้นที่หมู่ 5 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ที่อยู่ติดกับป่าชายเลน และส่งผลกระทบกับชาวประมง 8 ก.ค. 2559 08:49 8 ก.ค. 2559 09:20 ไทยรัฐ