วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทม.น่านติดตั้งเครื่อง สูบน้ำรับมือน้ำท่วม

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน ตรวจสอบและทดลองการใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ที่ประตูระบายน้ำคลองเจ้าฟ้า ใกล้กับบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่าน เตรียมการรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ในพื้นที่ จ.น่านได้เกิดฝนตกติดต่อกันนาน

ด้านนายสุรพลกล่าวว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 และปี พ.ศ.2554 จ.น่านได้รับผลกระทบจากพายุไหหม่า ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านและพื้นที่ใกล้เคียงได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ และในปี พ.ศ.2559 นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น เทศบาลเมืองน่าน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตรวจสอบประตูระบายน้ำตามจุดต่างๆ รวมถึงตรวจสอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ที่ประตูระบายน้ำคลองเจ้าฟ้า ซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดรับน้ำจากคลองเจ้าฟ้า ซึ่งน้ำส่วนใหญ่มาจากฝั่งตะวันตกของเมือง จึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบระบบ ทดลองระบบให้สามารถใช้การได้เป็นปกติ โดยมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สำรองอีก 2 เครื่อง อุปกรณ์กู้ภัย ถุงทราย หรือแม้แต่เรือกู้ชีพกู้ภัยสำหรับใช้ในเหตุการณ์น้ำท่วมและสถานการณ์ฉุกเฉินก็มีการเตรียมความพร้อมด้วยเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านยังมีพนังกั้นน้ำซึ่งเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมเมืองดำเนินการก่อสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งโครงการระยะที่ 1 ดำเนินการเป็นที่แล้วเสร็จ ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างในระยะที่ 2 ของโครงการ ทั้งนี้ การเตรียมการทุกๆด้านอย่างรอบคอบและอาศัยหลักวิชาการเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถป้องกันหรือเผชิญเหตุน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลากได้อย่างมี ประสิทธิภาพ.

นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน ตรวจสอบและทดลองการใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ที่ประตูระบายน้ำคลองเจ้าฟ้า... 8 ก.ค. 2559 08:40 8 ก.ค. 2559 08:40 ไทยรัฐ