วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กฤษฎีกา' อุบไต๋ มติม.7 พรบ.สงฆ์ โยนให้รัฐบาลตอบ ปลุกม็อบพระต้าน

กฤษฎีกาถก 1 ชม.ครึ่ง ตีความ ม.7 พ.ร.บ.สงฆ์ เสร็จ “ดิศทัต” เผยสัปดาห์หน้าผลตีความถึงมือ รบ. แต่ยังอุบมติ ขอให้เป็นหน้าที่ รบ.เปิดเผย ด้าน “สุวพันธุ์” เผย รบ.ยึดตามที่กฤษฎีกาตีความ ไม่ตอบ ถ้า มส.ค้านความเห็นกฤษฎีกา “เจ้าคุณประสาร” ร่อน จม.ปลุกระดมเจ้าอาวาสทั่วประเทศ ต้านแก้ ม.7 กฎหมายสงฆ์ ที่มาการเสนอชื่อ “สมเด็จพระสังฆราช” ทั้งให้ลงชื่อส่งกลับไปยังนายกฯ ยันการ เสนอชื่อ “สมเด็จพระสังฆราช” ต้องเริ่มจาก มส. ขู่หากสถานการณ์ยากเกินเยียวยา เตรียมนัดพระสังฆาธิการทั่วประเทศแสดงพลัง

การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ของกรุงรัตนโกสินทร์ จนเวลาผ่านมากว่าครึ่งปี ยังไม่สามารถแต่งตั้งและหาข้อยุติได้ ทั้งนี้ ที่ห้องประชุมเรอเน่ กียอง เมื่อเช้าวันที่ 7 ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถนนพระอาทิตย์ นายเกษม สุวรรณกุล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 8 เพื่อพิจารณากรณีที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความมาตรา 7 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 หลังผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือถึงรัฐบาลว่า มติมหาเถรสมาคม (มส.) ที่เสนอชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นสมเด็จพระสังฆราชผิดขั้นตอน อาทิ นายธงทอง จันทรางศุ นายนรนิติ เศรษฐบุตร นางกาญจนรัตน์ ลีวิโรจน์ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และนายกฤษณพงศ์ กีรติกร โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง จากนั้นได้ทยอยออกจากห้อง โดยนายเกษมปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าผลการตีความเสร็จสิ้นหรือยัง เช่นเดียวกับนายธงทองที่ให้ไปถามนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแทน

ขณะที่นายดิสทัตกล่าวว่า ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ได้ตรวจบันทึกแล้ว ขั้นตอนหลังจากนี้จะดำเนินการให้เร็วที่สุด โดยจะส่งความเห็นกลับมายังรัฐบาลในต้นสัปดาห์หน้า ส่วนรัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่นั้น จริงๆ ไม่ปฏิบัติตามก็ได้หากมีเหตุผล แต่โดยหลักแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ยึดถือปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนมติเป็นอย่างไรเปิดเผยไม่ได้ ใครขอหารือต้องให้ผู้นั้นเปิดเผย

ด้านนายกฤษณพงศ์ กีรติกร หนึ่งในคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดที่พิจารณาตีความมาตรา 7 พ.ร.บ. คณะสงฆ์ กล่าวว่า ส่งผลการพิจารณาของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เป็นการตอบข้อสงสัยทั้ง 3 ประเด็น ที่นายสุวพันธุ์ได้ทำเรื่องสอบถามมา รวมไปถึงคำถามที่ว่ารัฐบาลต้องปฏิบัติตามการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาการสถาปนาสมเด็จสังฆราชองค์ใหม่เป็นเรื่องที่นายกฯจะเป็นผู้ตัดสินใจ เชื่อว่าท่านจะรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่าย ในส่วนของคณะกรรมการกฤษฎีกาถือเป็นคำแนะนำอย่างหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณามาตรา 7 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยที่ประชุมได้ลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด และที่ประชุมยังตกลงกันว่า เรื่องความเห็นจะให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นผู้ให้รายละเอียดเพียงคนเดียว เนื่องจากเกรงว่าถ้าให้กรรมการแต่ละคนชี้แจงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้

ต่อมาเมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงผลการตีความมาตรา 7 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ทราบเพียงคณะกรรมการกฤษฎีกา มีการประชุมพิจารณาหลายครั้ง ขอข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครบทุกมิติ ทั้งเรื่องข้อกฎหมาย เรื่องโบราณราชประเพณี วิธีการปฏิบัติในอดีต ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อกฎหมาย ต้องอ่านข้อตีความ ข้อวินิจฉัยของกฤษฎีกา เพราะมีคำอธิบาย หากตนพูดอะไรไปตอนนี้อาจจะไม่ตรงและผิดพลาดได้ ขอเวลาตนได้อ่านและทำความเข้าใจกับเอกสารก่อน เพื่อรายงานนายกรัฐมนตรี และชี้แจงอธิบายให้สังคมได้เข้าใจ

“ทั้งนี้ ไม่ว่าจะตีความมาอย่างไร ในชั้นต้นถือว่าได้สร้างความชัดเจนแล้ว ฉะนั้นถ้าตีความมาอย่างไร ก็ทำ ให้เป็นไปตามการตีความ มันก็จบการที่มีข้อสงสัยข้อกฎหมาย ถ้าให้ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ได้ตีความก็จะทำให้ข้อกฎหมายนั้นมีความชัดเจน และจะต้องปรึกษานายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย ที่กำกับดูแลกิจการสำนักงานพุทธศาสนา เหนือตนขึ้นไปอีกชั้นด้วย” นายสุวพันธุ์กล่าว

เมื่อถามว่า ความเห็นของกฤษฎีกา จำเป็นต้องไปหารือกับมหาเถรสมาคม อีกหรือไม่ นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ต้องคุยกับคณะสงฆ์โดยตรง เมื่อถามว่า ถ้ามหาเถรฯไม่ยอมรับความเห็นของกฤษฎีกา นายสุวพันธุ์ตอบว่า ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดเรื่องนี้ ยังไม่เห็นผลตีความ

วันเดียวกัน พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ ไทย กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการกฤษฎีกากำลังดำเนินการตีความมาตรา 7 สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 และมีบางกลุ่มพยายามที่จะเสนอให้มีการแก้มาตรา 7 ด้วยนั้น ขณะนี้ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา ได้ออกหนังสือ เรื่องการแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ มาตรา 7 ว่าด้วยการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช และแบบฟอร์มลงชื่อยับยั้งการแก้ไขมาตรา 7 ส่งถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสทั่วประเทศ ให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรา 7 และขอให้เจ้าอาวาส พระสังฆาธิการทุกวัดทั่วประเทศกว่า 30,000 วัด ส่งหนังสือฉบับดังกล่าวตรงถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ช่วยยับยั้งเรื่องดังกล่าวด้วย

พระเมธีธรรมาจารย์กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการกฤษฎีกากำลังพิจารณาแก้ไขมาตรา 7 ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือน ก.ค.แล้วส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) นำเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ออกเป็นกฎหมายอย่างรวดเร็ว เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะมีการดำเนินการอย่างรีบร้อน ปิดลับ โดยมหาเถรสมาคม (มส.) และคณะสงฆ์ไม่รู้เรื่อง ทั้งที่เป็นกฎหมายการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นประมุขสงฆ์ทั้งประเทศ ที่สำคัญอาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกในคณะสงฆ์อย่างรุนแรง ซึ่งก่อนการดำเนินการใดๆ รัฐบาลควรต้องปรึกษาหารือกับ มส.ก่อนตามจุดยืนที่ทางรัฐบาลได้แถลงต่อสาธารณะ โดยผู้ที่มีอำนาจที่จะยับยั้งเรื่องนี้ได้ ก็มีแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เท่านั้น

พระเมธีธรรมาจารย์กล่าวอีกว่า ได้เริ่มส่งหนังสือดังกล่าวไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เพื่อให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศตระหนักเรื่องนี้ โดยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชต้องเริ่มจาก มส. ทั้งนี้ ได้ขอให้พระสังฆาธิการที่ได้รับหนังสือนี้แล้วลงนามส่งถึงนายกรัฐมนตรีโดยด่วนภายในวันที่ 15 ก.ค. และขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยดำเนินการทูลเกล้าฯเสนอนาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชตามมติ มส.ที่เป็นเอกฉันท์ 17:0 เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2559 แต่หากเหตุการณ์ยากที่จะเยียวยาคงต้องขอบารมีพระสังฆาธิการทั่วประเทศได้แสดงพลังร่วมกันอีกครั้ง

กฤษฎีกาถก 1 ชม.ครึ่ง ตีความ ม.7 พ.ร.บ.สงฆ์ เสร็จ “ดิศทัต” เผยสัปดาห์หน้าผลตีความถึงมือ รบ. แต่ยังอุบมติ ขอให้เป็นหน้าที่ รบ.เปิดเผย ด้าน “สุวพันธุ์” เผย รบ.ยึดตามที่กฤษฎีกาตีความ ไม่ตอบ ถ้า มส.ค้านความเห็นกฤษฎีกา 8 ก.ค. 2559 07:36 ไทยรัฐ