วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท.ไล่บี้บริการแบงก์พาณิชย์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ในช่วง ที่ผ่านมา มีการร้องเรียนการให้บริการของธนาคารพาณิชย์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนั้น ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) จึงได้เปิดเผยตารางแสดงระยะเวลาการให้บริการทางการเงิน (SLA) ของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งให้ประชาชนทราบ และสามารถติดตามทวงถามเรื่องที่ร้องเรียนกับธนาคารพาณิชย์ได้โดยในตารางของ ธปท.นี้ได้ชี้แจงระยะเวลาการให้บริการและการรับร้องเรียนที่สำคัญของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด เช่น การร้องเรียนผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ของธนาคาร และการ ร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่หรือสาขาธนาคารจะรับเรื่องทันที ส่วนกรณีการใช้เครื่องรับฝากเงิน (CDM) หรือเครื่องถอนเงิน (ATM) แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ กรณีทำรายการที่เครื่องของธนาคารเจ้าของบัตรจะคืนเงินให้ลูกค้า (ถ้ามี) ภายใน 5 วันทำการ และกรณีเกิดในต่างจังหวัด จะดำเนิน การภายใน 7 วันทำการ ส่วนการอายัดบัตรเอทีเอ็ม (ATM) บัตรเครดิต และบัตรเดบิต จะดำเนินการอายัดบัตรภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์ เป็นต้น.

ในช่วง ที่ผ่านมา มีการร้องเรียนการให้บริการของธนาคารพาณิชย์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนั้น ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) จึงได้เปิดเผยตารางแสดงระยะเวลาการให้บริการทางการเงิน (SLA) ของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งให้ประชาชนทราบ 8 ก.ค. 2559 01:44 8 ก.ค. 2559 01:44 ไทยรัฐ