วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"อากู๋" ลุยฟ้อง "วิชัย" ลิขสิทธิ์บอลยูโร-คัดเลือกบอลโลกวุ่น

วานนี้ (7 ก.ค.) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “GMM Grammy” โดยนางกานต์สุดา แสนสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่ามอบหมายให้ทนายความบริษัทยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางให้เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้บริษัทจีเอ็มเอ็ม บี จำกัด (GMM B) ใน 4 หัวข้อสำคัญได้แก่

1.ขอให้ยกเลิก หรือเพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ จีเอ็มเอ็ม บี นำเงินที่ได้รับจาก บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด และ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด (รวมเรียกว่า “BEC”) ไปชำระหนี้ให้แก่ นายวิชัย ทองแตง และมีคำสั่งให้ จีเอ็มเอ็ม บี นำเงินที่จะได้รับค่าตอบแทนจากบีอีซี จำนวนรวม 7,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ไปชำระหนี้ให้แก่ UEFA ในส่วนของ UEFA EURO 2016 Qualifiers เพื่อเป็นค่าสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันงวดสุดท้ายที่จะถึงกำหนดชำระในวันที่ 1 ก.ย. 59

2.ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายวิชัย ทองแตง ยื่นขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้กู้ยืมเงินในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 3.มีคำสั่งเพิกถอนสัญญาที่ จีเอ็มเอ็ม บี ให้สิทธิแก่ บีอีซี ในการถ่ายทอดสดฟุตบอล UEFA EURO 2016 จำนวน 31 คู่การแข่งขัน และ 4.มีคำสั่งระงับมิให้ บริษัท ซีทีเอช นำเครื่องหมายการค้า ซีทีเอช ขึ้นหน้าจอในขณะที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการ UEFA EURO 2016 ด้วย

กรณีข้างต้น สืบเนื่องจากจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้ขายหุ้นทั้งหมดของจีเอ็มเอ็มบี ให้กับกลุ่มบริษัท ซีทีเอช ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 28ก.ค.57 เนื่องจากจีเอ็มเอ็ม บี มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอจะไปชำระค่าสิทธิการถ่ายทอดสดให้ UEFA ตามสัญญา UEFA EURO 2016 ภายในวันที่ 30 เม.ย.59 จึงมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากนายวิชัย ทองแตง เป็นเงิน 5,631,578.95 เหรียญสหรัฐฯ นอกเหนือจากวงเงินกู้จำนวนดังกล่าวแล้ว จีเอ็มเอ็ม บี ยังจะต้องได้รับส่วนต่างจากค่าตอบแทนการได้สิทธิจากบีอีซี อีกจำนวน 1,368,421.05 เหรียญสหรัฐฯด้วย

โดยวงเงินทั้งสองยอดดังกล่าว นายวิชัยได้นำเรื่องขึ้นสู่ศาลล้มละลายกลางในคราวที่ได้มีการขอฟื้นฟูกิจการของจีเอ็มเอ็ม บี ว่า ทันทีที่บีอีซี จ่ายเงินงวดสุดท้ายตามสัญญาในวันที่ 1 ก.ย. 59 นายวิชัยจะต้องเป็นผู้รับเงินจากบีอีซี โดยตรง รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 7,000,000 เหรียญสหรัฐฯ

กรณีดังกล่าว จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ไม่เห็นด้วย เพราะเงินที่จะได้รับจากบีอีซี นั้น จีเอ็มเอ็ม บี จะต้องนำไปชำระค่าตอบแทนการได้สิทธิออกอากาศการแข่งขันรายการ UEFA World Cup 2018 European Qualifier มิใช่ชำระให้แก่ นายวิชัย ทั้งที่จีเอ็มเอ็ม บี มีภาระผูกพันตามสัญญา EURO Qualifier แต่นายวิชัยกลับแจ้งต่อศาล ขอรับชำระหนี้เงินกู้ยืมไปก่อน โดยนายวิชัย ภรรยา
และบุตรได้ยื่นใบลาออกจากกรรมการ และผู้บริหารของจีเอ็มเอ็ม บี หลังยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการซึ่งขัดต่อหลักการฟื้นฟูกิจการ ทั้งยังมีผลให้นายวิชัยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่ต้องได้รับการชำระหนี้ก่อนด้วย ที่สำคัญหากไม่มีการชำระค่าสิทธิการถ่ายทอด อาจส่งผลให้บีอีซี ไม่ได้รับสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขัน EURO Qualifier ตามสัญญาหรือมีผลทำให้เกิด “จอดำ” ขึ้น.

บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่ามอบหมายให้ทนายความบริษัทยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางให้เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้บริษัทจีเอ็มเอ็ม บี จำกัด (GMM B) ใน 4 หัวข้อสำคัญได้แก่ 8 ก.ค. 2559 01:43 8 ก.ค. 2559 01:43 ไทยรัฐ