วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยื่น สกอ.ค้าน-หนุนว่าที่นายกสภา มก.

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติเสนอชื่อ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีต รมช.ศึกษาธิการ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย มก. ซึ่งมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและคัดค้านนั้น เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ มก. ในฐานะแกนนำเครือข่ายพนักงาน มก. กล่าวว่า ตนยื่นหนังสือถึงเลขาธิการ กกอ.เพื่อสนับสนุน ดร.กฤษณพงศ์ เพราะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำพา มก.ให้ก้าวหน้า เป็นผู้นำการปฏิรูปการอุดมศึกษา และผ่านกระบวนการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหานายกสภา มก.อย่างถูกต้องและชอบธรรม

ขณะที่ น.ส.อรไท ผลดี อดีตอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ และอดีต ผอ.สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มก. เผยว่า ได้ส่งหนังสือขอให้ทบทวนการเสนอชื่อนายกสภา มก.ไปยัง เลขาธิการ กกอ. แล้ว เพราะเห็นว่ามีการดำเนินการผิดข้อบังคับในการสรรหา ที่กำหนดให้ส่วนงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา มก. ส่วนงานละไม่เกินสามชื่อ แต่บางคณะไม่มีการรับฟังความคิดเห็น อีกทั้งคณาจารย์ส่วนใหญ่ได้เสนอชื่อ ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร และ รศ.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ แต่คณะกรรมการสรรหานายกสภา มก.กลับเสนอชื่อ ดร.กฤษณพงศ์.

ตนยื่นหนังสือถึงเลขาธิการ กกอ.เพื่อสนับสนุน ดร.กฤษณพงศ์ เพราะมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำพา มก.ให้ก้าวหน้า เป็นผู้นำการปฏิรูปการอุดมศึกษา และผ่านกระบวนการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหานายกสภา มก.อย่างถูกต้องและชอบธรรม 8 ก.ค. 2559 01:00 8 ก.ค. 2559 01:00 ไทยรัฐ