วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จี้รัฐสกัดโพสต์-แชร์ละเมิดสิทธิเด็ก

จี้รัฐสกัดโพสต์-แชร์ละเมิดสิทธิเด็ก

  • Share:

ณัฐวุฒิ บัวประทุม

จากงานเสวนา “คลิปเด็ก” ถ่าย โพสต์ แชร์...มองให้ลึกกว่าความน่ารัก? จัดโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และเครือข่ายเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ นางอัญญาอร พานิชพึ่งรัถ ประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ กล่าวว่า จากปรากฏการณ์ถ่ายคลิปเด็กโพสต์และแชร์ในโลกออนไลน์ ที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ตัว หลายคลิปเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ควรหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ควรนำสถานการณ์เหล่านี้ออกเป็นมาตรการควบคุมดูแลที่ชัดเจน

พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า เด็กบางคนตกอยู่ในสภาพภาพที่พ่อแม่สร้างขึ้นอาจหวังผลเชิงธุรกิจ ทำให้เด็กไม่ได้รับการดูแล หรือแม้แต่เด็กในสถานสงเคราะห์ที่มีผู้ใหญ่หรือคนมีชื่อเสียงไปทำกิจกรรม เพื่อสร้างภาพแห่งความดีงามแล้วนำไปโพสต์ รวมถึงครูนำคลิปภาพนักเรียนมาเผยแพร่ล้วนเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ซึ่งองค์กรวิชาชีพ หรือ ศธ.ควรมีมาตรการลงโทษ ขณะเดียวกัน สื่อก็ควรเป็นแบบอย่างไม่เผยแพร่สิ่งเหล่านี้และให้ความรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สังคมรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองได้ตระหนัก

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมาย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ขณะที่ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 บัญญัติชัดเจนถึงการดูแลเด็กให้เติบโตตามวัย เด็กต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง แต่สังคมยังมีการละเมิดสิทธิเด็กในรูปแบบต่างๆ ภาครัฐควรมีกระบวนการยกระดับจัดการปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้