วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รฟม.จัดเมล์ปอ.-รถไฟฟรี รับส่งผู้โดยสารรถไฟฟ้าสีม่วง จากเตาปูนไปบางซื่อ

รฟม.จัดรถโดยสารปรับอากาศ-รถไฟชานเมืองฟรี รับส่งผู้โดยสาร แก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีม่วง ไม่สามารถเดินรถเชื่อมต่อได้ระหว่างสถานีเตาปูน-สถานีบางซื่อ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก...

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. มีรายงานว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเดินทางเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน สถานีเตาปูนและรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) สถานีบางซื่อ ทางกระทรวงคมนาคม มีความห่วงใยและขออภัยในความไม่สะดวกของการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อ กระทรวงฯ โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดระบบขนส่งเสริมในช่วงที่ยังไม่สามารถเดินรถต่อเนื่องระหว่างสถานีเตาปูน-สถานีบางซื่อ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่าง 2 สถานี โดยให้บริการจัดรถโดยสารปรับอากาศและรถไฟฟรี ดังนี้

1. จัดรถโดยสารปรับอากาศขององค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ จำนวน 15 คัน ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. โดยจัดรถโดยสารออกเป็น 5 ชุด ชุดละ 3 คัน ความถี่ในการให้บริการ ช่วงเวลาปกติ 8 นาทีต่อ 3 คัน ช่วงเวลาเร่งด่วน 6 นาทีต่อ 3 คัน จำนวนผู้โดยสารคันละ 80 คน วิ่งเป็นขบวนโดยใช้ช่องทางพิเศษหรือช่องทางปกติ รองรับผู้โดยสารได้ครั้งละประมาณ 240 คนต่อรถ 1 ชุด วิ่งวนรับส่งระหว่างสถานีเตาปูน-สถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน รฟม. ได้จัดจุดให้บริการรับส่งที่สถานีเตาปูน บริเวณทางออกที่ 1, 4 และสถานีบางซื่อ บริเวณ ทางออกที่ 2 เส้นทางเดินรถจากสถานีเตาปูน ไปสถานีบางซื่อ จัดเดินรถทางเดียว จะใช้เวลาประมาณ 7 นาที

ส่วนขากลับจะต้องเดินรถอ้อมไปเข้าถนนเทอดดำริ ผ่านถนนทหาร เลี้ยวขวาเข้าถนนเตชะวณิช ขึ้นสะพานสูงตรงเข้าถนนประชาราษฎร์ สาย 2 จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเดินทางดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ซึ่งขณะนี้ รฟม. กำลังดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณใต้สถานีเตาปูนเพื่อใช้เป็นที่จอดรถโดยสาร

2. จัดรถไฟชานเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้บริการระหว่างสถานีบางซ่อน-สถานีบางซื่อ-สถานีบางซ่อน โดยใช้ตู้โดยสารแบบปรับอากาศ จำนวน 3 ตู้ รองรับผู้โดยสารจำนวน 100 คนต่อตู้ ในวันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเช้าเวลา 06.30-09.30 น. และช่วงเย็นเวลา 16.30-20.30 น. ความถี่ในการให้บริการ 15 นาทีต่อขบวน มีจุดให้บริการที่สถานีบางซ่อน บริเวณทางออกที่ 5 และสถานีบางซื่อ บริเวณทางออกที่ 2 โดยในช่วงเร่งด่วนจะปรับขบวนรถไฟให้ตัดกระแสการจราจรน้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณดังกล่าว

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ว่า “ฉลองรัชธรรม” (CHALONG RATCHADHAM) ซึ่งมีความหมายว่า “เฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครองโดยธรรม” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรมอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 ส.ค. 2559 โดยรฟม. จะเริ่มทำการทดลองให้บริการเดินรถโดยสารและรถไฟฟรี ประมาณกลางเดือน ก.ค. 2559 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป.

รฟม.จัดรถโดยสารปรับอากาศ-รถไฟชานเมืองฟรี รับส่งผู้โดยสาร แก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีม่วง ไม่สามารถเดินรถเชื่อมต่อได้ระหว่างสถานีเตาปูน-สถานีบางซื่อ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก... 8 ก.ค. 2559 00:36 8 ก.ค. 2559 01:02 ไทยรัฐ