วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝนเทลงมา เขื่อนลำตะคองหยุดระบายน้ำชั่วคราว หลังที่ลุ่มมีปริมาณน้ำเพิ่ม

ฝนตกน้ำไหลเข้าเขื่อนลำตะคองอย่างต่อเนื่องรวมแล้ว 3 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มหยุดการระบายน้ำเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 7 ก.ค.นี้ เพื่อให้เกิดสมดุล เนื่องจากในลุ่มน้ำลำตะคองมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.59 นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคองในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทางเขื่อนลำตะคองจึงประกาศหยุดการระบายน้ำเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันนี้ เป็นต้นไป จากเดิมที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนวันละ 172,800 ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ เนื่องจากฝนที่ตกลงมาทำให้บริเวณลุ่มน้ำลำตะคองมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ปริมาณฝนยังส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำตะคองอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนลำตะคองแล้วจำนวน 2,926,000 ลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำตะคองจึงหยุดระบายน้ำออกจากเขื่อนเพื่อให้สมดุลกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นภายในลุ่มน้ำลำตะคองขณะนี้ และเพื่อรักษาปริมาณน้ำในเขื่อนให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำ

อย่างไรก็ตาม หากปริมาณน้ำหลากในลุ่มน้ำลำตะคองลดลง ทางเขื่อนลำตะคองก็จะระบายน้ำออกจากเขื่อนลำตะคองเหมือนเดิม โดยปัจจุบันเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ประมาณ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 13% ของความจุเขื่อน

ฝนตกน้ำไหลเข้าเขื่อนลำตะคองอย่างต่อเนื่องรวมแล้ว 3 ล้านลูกบาศก์เมตร เริ่มหยุดการระบายน้ำเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 7 ก.ค.นี้ เพื่อให้เกิดสมดุล เนื่องจากในลุ่มน้ำลำตะคองมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 7 ก.ค. 2559 21:03 7 ก.ค. 2559 23:28 ไทยรัฐ