วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทัพบก ปทุมธานี จัดกิจกรรมค่ายสายใยส่งเสริมสุขภาวะ ครั้งที่ 3

กองทัพบก จัดกิจกรรมค่ายสายใยส่งเสริมสุขภาวะ ครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย จุดประสงค์ เพื่อการพัฒนาการของร่างกาย สมอง จิตใจ และการให้ความสนใจเกี่ยวกับเด็กๆ ที่มีปัญหาทางร่างกายของเด็กพิเศษ อาทิ เด็กสมาธิสั้น หรือเด็กดาวน์ซินโดรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 7 ก.ค. 59 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ตามโครงการ “ค่ายสายใย เพื่อการส่งเสริมสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตให้กับบุตร ที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบก ครั้งที่ 3” ครั้งสุดท้าย โดยมี พล.ต.(ญ.) สาวิณี ฉันทศาสตร์โกศล อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ

นอกจากนี้ยังมี รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ แหล่งสมาคมนายทหารปืนใหญ่ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก พื้นที่สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในการดูแลสุขภาพ การพัฒนาการของร่างกาย สมอง จิตใจ และการให้ความสนใจเกี่ยวกับเด็กๆ ที่มีปัญหาทางร่างกาย ของเด็กพิเศษ อาทิ เด็กสมาธิสั้น หรือเด็กดาวน์ซินโดรม และเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ โดยเด็กเหล่านี้จะมีความต้องการเป็นพิเศษ นอกจากจะมีการดูแลแบบที่ต้องใช้เสียงดนตรีและศิลปะที่มีสีสันสวยงามในการกระตุ้น

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง ที่ผ่านมาในครั้งที่ 1 และ 2 ที่ได้มีการจัดกิจกรรมในครั้งนั้น อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมให้เด็กๆ ร่วมแสดงการละเล่นกีฬาแบบพื้นบ้านร่วมกับผู้ปกครอง การทำกิจกรรมบูรณาการโภชนบำบัด และกิจกรรมบำบัด (Happy Heart and Healthy Life) และการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยเป็นการสร้างความสุขให้กับผู้ปกครองของเด็กพิเศษ และผู้ร่วมงานจำนวนมาก

กองทัพบก จัดกิจกรรมค่ายสายใยส่งเสริมสุขภาวะ ครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย จุดประสงค์ เพื่อการพัฒนาการของร่างกาย สมอง จิตใจ และการให้ความสนใจเกี่ยวกับเด็กๆ ที่มีปัญหาทางร่างกายของเด็กพิเศษ อาทิ เด็กสมาธิสั้น หรือเด็กดาวน์ซินโดรม 7 ก.ค. 2559 18:44 8 ก.ค. 2559 01:09 ไทยรัฐ