วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
14 แรงงานพม่า ร้อง กสม. เหตุถูกใช้งานเยี่ยงทาส

14 แรงงานพม่า ร้อง กสม. เหตุถูกใช้งานเยี่ยงทาส

  • Share:

14 แรงงานเมียนมา เข้าร้องกรรมการสิทธิฯ เหตุถูกใช้งานหนัก-ไม่มีวันหยุด จี้ กสม.ตรวจสอบปมละเมิดสิทธิฯ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.59 ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) นำแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา จำนวน 14 คน เข้าร้องเรียนต่อ กสม. โดยมี นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิฯ เป็นตัวแทนรับเรื่อง  

โดยผู้ร้อง ระบุว่า แรงงานข้ามชาติทั้ง 14 คน เป็นแรงงานในฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ภาคกลาง ถูกละเมิดสิทธิแรงงานอย่างร้ายแรง เนื่องจากต้องทำงานตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. และต้องทำงานล่วงเวลาตั้งแต่เวลา 19.00-05.00 น. โดยไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดประจำปี ได้รับค่าจ้างวันละ 230 บาท  และถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเดินทางออกจากฟาร์ม ได้เพียงสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง  ซึ่งต้องอยู่ในการควบคุมของผู้แทนนายจ้างตลอดเวลา โดยนายจ้างได้ยึดเอกสารประจำตัวของแรงงานทั้ง 14 คน ไม่อนุญาตให้ถือเอกสารประจำตัวด้วยตนเอง

ทั้งนี้ยังมีการหักค่าเช่าห้องพักอีกคนละ 1,600 บาท หักค่าน้ำ-ค่าไฟ ไม่มีประกันสังคม และไม่มีค่าล่วงเวลา จึงขอให้ กสม.ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบริษัทดังกล่าว และอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานแรงงานตลอดจนออกแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกได้ปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติตามหลักการสิทธิมนุษยชนต่อไป และขอเรียกร้องให้อุตสาหกรรมสัตว์ปีกแห่งประเทศไทยแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแรงงานทั้ง 14 คน

คุณอาจสนใจข่าวนี้