วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มาสเตอร์โพล' ชี้ คน 'หนุน-ยอมรับ' ร่างฯ เพิ่มขึ้นทุกประเด็น

"มาสเตอร์โพล" เผยแกนนำชุมชนส่วนใหญ่ รู้-เข้าใจ-ยอมรับ เนื้อหาสำคัญในร่าง รธน. ทุกประเด็น มั่นใจ 7 ส.ค.เหตุการณ์สงบ เชื่อกลุ่มเคลื่อนไหว ไม่กระทบประชามติ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.59 รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพล เรื่อง "คนไทยเข้าใจรัฐธรรมนูญแล้วหรือยัง" โดยศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 1,104 ชุมชน จาก 26 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย จ.กรุงเทพมหานคร จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา จ.นครสวรรค์ จ.ตาก จ.อุตรดิตถ์ จ.อ่างทอง จ.ลพบุรี จ.จันทบุรี จ.นครนายก จ.กาญจนบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.สมุทรสาคร จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์ จ.อุบลราชธานี จ.กาฬสินธุ์ จ.เลย จ.หนองคาย จ.สกลนคร จ.อุดรธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ระนอง จ.ตรัง และยะลา ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-6 ก.ค.ที่ผ่านมา พบว่า แกนนำชุมชนร้อยละ 97.6 ระบุทราบมาก่อนแล้วว่าจะมีการลงประชามติในวันที่ 7 ส.ค.นี้ ขณะที่ร้อยละ 96.7 ระบุทราบจากรายการเดินหน้าประเทศไทย ร้อยละ 85.8 ระบุทราบจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ และร้อยละ 76.7 ระบุทราบจากเจ้าหน้าที่ทหาร/หน่วยทหารในพื้นที่ 

เมื่อสอบถามถึงการมีโอกาสในการอ่าน/ติดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พบว่า ประมาณ 2 ใน 3 ระบุเคยอ่านมาบ้างแล้ว ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา เช่นเดียวกันกับผลสำรวจการยอมรับต่อประเด็นสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ พบว่า สัดส่วนของแกนนำชุมชนที่ยอมรับประเด็นสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น "ความเป็นสากลที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย" ที่พบว่าแกนนำชุมชนร้อยละ 93.6 ระบุยอมรับ  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา นอกจากนี้แกนนำชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.5 ระบุเห็นด้วยว่าการทำประชามติในร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นหนทางไปสู่ประชาธิปไตย และมากกว่าครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 65.7 ระบุไม่รู้สึกกังวลกรณีที่มีกลุ่มการเมืองเก่าออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงประชามติ ในขณะที่ประมาณ 1ใน 3 หรือร้อยละ 34.3 ระบุรู้สึกกังวลในเรื่องนี้

สำหรับประเด็นความมั่นใจเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของการลงประชามตินั้น พบว่า แกนนำชุมชนส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 84.5 ระบุมั่นใจว่าการลงประชามติในร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย และยังพบว่ามากกว่าร้อยละ 90 เห็นด้วยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่บอกว่าถ้าทำประชามติไม่ผ่านก็ทำใหม่ เพราะอย่างไรก็ต้องมีการเลือกตั้ง ในขณะที่ร้อยละ 7.8 ระบุไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า ถ้าครั้งแรกที่ประชาชนไม่ยอมรับครั้งต่อไป ก็ยากที่จะยอมรับ น่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ รวมถึงคิดว่าการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องทำประชามติก็ได้ นอกจากนี้แกนนำชุมชนร้อยละ 69.2 คิดว่าการลงประชามติในครั้งนี้ "น่าจะผ่าน" ในขณะที่ร้อยละ 6.0 ระบุคิดว่าไม่ผ่าน และพบว่าสัดส่วนของแกนนำชุมชนที่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้แล้วนั้นมีอยู่ถึงร้อยละ 70.0 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตัวจากการสำรวจเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา  

ประเด็นสำคัญสุดท้าย เมื่อสอบถามถึงการตัดสินใจของแกนนำชุมชนหากว่าวันนี้เป็นวันลงประชามติในร่างรัฐธรรมนูญ พบว่าแกนนำชุมชนร้อยละ 91.7 ระบุคิดว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญ (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนมี.ค.ที่มีอยู่ร้อยละ 70.0) โดยให้เหตุผลว่า เพื่อความสงบสุขของประเทศ/รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีประโยชน์กับประชาชน/เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีช่วยพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น และเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำเพื่อประชาชนและประชาชนมีส่วนร่วมทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ

"มาสเตอร์โพล" เผยแกนนำชุมชนส่วนใหญ่ รู้-เข้าใจ-ยอมรับ เนื้อหาสำคัญในร่าง รธน. ทุกประเด็น มั่นใจ 7 ส.ค.เหตุการณ์สงบ เชื่อกลุ่มเคลื่อนไหว ไม่กระทบประชามติ 7 ก.ค. 2559 14:28 7 ก.ค. 2559 15:17 ไทยรัฐ