วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กล้านรงค์' ข้องใจชงชื่อ 'เรวัต' นั่งผู้ตรวจฯ อีกรอบ

สนช.ตั้ง 17 กมธ.ตรวจสอบประวัติ "เรวัต วิศรุตเวช" นั่งผู้ตรวจฯ มีน้อง "บิ๊กป้อม" นำทีม ขณะที่ "กล้านรงค์" ข้องใจชงรายชื่อเดิมเข้าไลน์อีก บอกเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์สภาฯ ที่เสนอชื่อบุคคลที่ถูกตีตกกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ กำชับให้รอบคอบตรวจสอบประวัติ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 59 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ นายเรวัต วิศรุตเวช อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ และอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินโดยที่ประชุม สนช.ให้ความเห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติฯ 17 คน อาทิ พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร พล.อ.นิพัทธทองเล็ก นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ มาทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เสร็จภายใน 20 วัน เพื่อส่งให้ที่ประชุม สนช.พิจารณาต่อไป

จากนั้น นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิก สนช. ขอตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า ถือเป็นครั้งแรกของ สนช. สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอชื่อบุคคลเดิมที่เคยถูกสภาฯ ไม่ให้ความเห็นชอบกลับมาดำรงตำแหน่งอีก ซึ่งในกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งนี้จากการลงคะแนนของ สนช.ครั้งแรก พบว่า มีคะแนนเสียงเห็นชอบ และไม่เห็นชอบเท่ากันคือ 66 ต่อ 66 และมีคะแนนงดออกเสียง 24 เสียง ซึ่งการงดออกเสียงคือ การไม่เห็นชอบเมื่อนำตัวเลขมารวมกัน จะกลายเป็นเสียงไม่เห็นชอบ 90 ต่อ 66 ดังนั้น เมื่อเสนอบุคคลเดิมกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และในกระบวนการสรรหารอบใหม่ ต้องโหวตลงคะแนนถึง 30 รอบ ดังนั้น จึงขอฝาก กมธ.ตรวจสอบประวัติฯ ให้ตรวจสอบประวัติการทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ลงลึกทั้งจริยธรรมความประพฤติ และการกระทำ เพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และ สนช.ที่จะพิจารณาต่อไป ถ้าการตรวจสอบไม่ลงลึกพอ แล้ว สนช.เกิดมีคำถามในสิ่งที่ กมธ.ตรวจสอบประวัติฯ ไม่ได้ตรวจสอบมาอาจเกิดความไม่สบายใจแก่ สนช.ที่จะต้องลงคะแนน ยิ่งการจะให้ความเห็นชอบบุคคลตามรายชื่อเดิม ต้องลงมติด้วยการรับรู้ข้อเท็จจริงและเหตุผลอย่างแท้จริง ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เชื่อว่า กมธ.จะตรวจสอบประวัติอย่างลึกซึ้ง และตอบคำถามสมาชิก สนช.ได้

สนช.ตั้ง 17 กมธ.ตรวจสอบประวัติ "เรวัต วิศรุตเวช" นั่งผู้ตรวจฯ มีน้อง "บิ๊กป้อม" นำทีม ขณะที่ "กล้านรงค์" ข้องใจชงรายชื่อเดิมเข้าไลน์อีก บอกเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์สภาฯ ที่เสนอชื่อบุคคลที่ถูกตีตกกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ กำชับ... 7 ก.ค. 2559 13:57 7 ก.ค. 2559 14:38 ไทยรัฐ