วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สคบ.แนะซื้อสังฆทานควรดูวันหมดอายุ ขู่คนขายไม่ติดสลาก โทษทั้งปรับ-คุก

หม่อมหลวงปนัดดา นำทีม สคบ.ลงพื้นที่ตลาดไทตรวจดูชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม พร้อมแนะประชาชนก่อนซื้อต้องดูฉลากวันหมดอายุให้ดี คาดโทษผู้ประกอบการหากไม่มีฉลากสินค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาท

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 59 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ที่บริเวณอาคารขายดอกไม้ เครื่องสังฆทาน ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำฉลากสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าผู้ประกอบธุรกิจบางรายยังจัดทำฉลากสินค้าไม่ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 พศ.2550 เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เช่น ไม่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ไม่ระบุวันเดือนปีที่บรรจุ วันเดือนปีที่หมดอายุ วันเดือนปีที่ควรใช้ก่อนของสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่นำมารวมนั้นระบุว่าเร็วที่สุด ระบุคำเตือนไม่ถูกต้องตามประกาศ

ขณะเดียวกัน สคบ.ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค เช่น สินค้ามีจำนวนไม่ครบตามที่ระบุไว้บนฉลาก ระบุวันเดือนปีที่หมดอายุไม่ตรงต่อความเป็นจริง ซึ่งสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดให้แสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ประมาณการบรรจุ ค่าภาชนะบรรจุ โดยใช้ตัวอักษรและตัวเลข FORT ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผู้บริโภคมักจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องดูว่าชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม ระบุรายการสินค้า ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาของสินค้าแต่ละรายการ ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม วันเดือนปีที่หมดอายุ รวมถึงราคาที่ระบุไว้

ทั้งนี้กรณีชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมใดที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่น หรือรส เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เนื่องในการใช้หรือโดยสภาพของสินค้านั้น ให้ระบุคำเตือนในฉลากด้วย จึงอยากให้ผู้ขาย ขายสินค้าที่มีคุณภาพ ส่วนผู้บริโภคก็ขอให้เลือกสินค้าและตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม กรณีผู้จำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ขายสินค้าโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลาก แต่การแสดงฉลากนั้นไม่ถูก ต้องระวางโทษษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิตชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าสามารถแจ้งไปยัง สคบ.ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สายด่วน สคบ.1166 ทางเว็บไซค์ www.ocpb.go.th หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่ สคบ.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.

หม่อมหลวงปนัดดา นำทีมสคบ.ลงพื้นที่ตลาดไทตรวจดูชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม พร้อมแนะประชาชนก่อนซื้อต้องดูฉลากวันหมดอายุให้ดี คาดโทษผู้ประกอบการหากไม่มีฉลากสินค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาท 7 ก.ค. 2559 13:18 ไทยรัฐ