วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มีชัย' จ่อถก คสช.-กกต. สกัดวิชามาร บิดเบือนร่าง รธน.

"มีชัย" แจงร่างฯ ฟุ้งดูแลสุขภาพคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย โปรยยาหอม "สธ." ทำงานก้าวหน้า ยันไม่มีการยิกเลิกบัตรทอง จ่อหารือ คสช.-กกต. สกัดพวกบิดเบือน รธน.

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) บรรยายพิเศษ เรื่อง "รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูประบบสาธารณสุข" ให้กับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมต่างๆ ร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดเสียงการบรรยายไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศด้วย
 
นายมีชัย กล่าวว่า ขอชื่นชมกระทรวงสาธารณสุข และคนในแวดวงสุขภาพ ที่มีการพัฒนางานด้านสาธารณสุขไปไกล และรวดเร็ว มากกว่าด้านอื่นๆ ในประเทศไทย ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ต่อให้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ กระทรวงก็ทำงานกันอยู่แล้ว เพราะเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม ในร่างรัฐธรรมนูญเองก็ได้เขียนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขเอาไว้ในมาตรา 47, 48, 55 และ 258 ช (4)(5) ที่จัดให้มีการส่งเสริมป้องกันโรค และการรักษาที่คุ้มครองประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต เปิดช่องให้สามารถนำไปขยายกิจกรรมต่อได้ ซึ่งคิดว่ากิจกรรมของกระทรวงในวันข้างหน้า จะทำให้ประชาชนได้รับบริการรอบด้าน บริการที่ดี ค่าใช้จ่ายน้อยลงกว่าปัจจุบัน ทำให้สามารถนำงบประมาณไปพัฒนางานด้านอื่นๆ ได้ ส่วนกรณีที่มีคนปล่อยข่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมายกเลิกระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) นั้น ไม่เป็นเรื่องจริง เพราะมาตรา 258 ยังรองรับกองทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่พยายามให้มีการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน ยืนยันว่าไม่มีการยกเลิกบัตรทอง
 
ประธาน กรธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ร่างรัฐธรรมนูญยังมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอีกหลายๆ เรื่อง อาทิ เรื่องการศึกษา ซึ่งจะให้สิทธิในการเรียนภาคบังคับตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนจบชั้นมัธยมนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่างที่ทราบว่าเด็กก่อนวัยเรียนช่วงอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงที่สมองมีการพัฒนาการมากที่สุด แต่กลับมีเพียงคนที่มีฐานะเท่านั้นที่สามารถนำบุตรหลานเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ก่อนวัยเรียนได้ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นคนมีรายได้น้อยนั้นเข้าไม่ถึง ขาดโอกาสที่จะพัฒนาตรงนี้ไป ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงต้องเข้ามาปฏิรูปให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนาทุกคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากทำได้จะเพิ่มศักยภาพในการเรียนระดับที่สูงกว่านี้ และประเทศไทยจะมีคนที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอีกมหาศาล ที่สำคัญเรื่องการศึกษาจะเน้นให้เด็กได้เรียนตามความสนใจของตัวเองมากกว่าการเรียนตามความสนใจของผู้ใหญ่ หรืองานด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ความไม่ตรงไปตรงมา เรื่องสิทธิเสรีภาพ ที่สามารถกระทำทุกอย่างได้ภายใต้กรอบกฎหมายกำหนด และไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่กระทบสิทธิมนุษยชน เรื่องการปฏิรูปกฎหมาย เป็นต้น
 
ส่วนกรณีที่ นายอมร วานิชวิวัฒน์ โฆษก กรธ. ระบุว่ามีการเดินสายให้ข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญที่บิดเบือนต่อชาวบ้านนั้น นายมีชัย กล่าวว่า นายอมร ไป จ.เชียงใหม่ และมีเด็กทำเอกสารเหมือนเอกสารการประชุมของ กรธ. แต่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ใช่ ตอนนี้กำลังให้รวบรวมเพื่อดูเนื้อหาว่าเป็นอย่างไร หากเป็นเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นการบิดเบือนหรือข้อมูลเท็จ ก็ต้องส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดู เท่าที่ฟังจาก นายอมร พบว่า เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับชุดที่จะมีคนเอาไปแจกที่ศูนย์ราชการ แสดงว่ามีการพิมพ์เอาไว้เยอะมาก พวกนี้เงินเยอะ คงมีคนไปพิมพ์ คงไม่ใช่เด็กๆ ไปพิมพ์ พวกนั้นคงไม่มีเงิน ดังนั้นอาจจะต้องคุยกับ กกต. และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า มีการแพร่หลายไปขนาดไหน จะสาวถึงต้นตอได้อย่างไร แต่ก็ต้องดูรายละเอียดในเอกสารจริงๆ เขาควรทำหน้าที่ปกป้องของตัวเอง ไม่ควรหลอกประชาชนอย่างนี้

"มีชัย" แจงร่างฯ ฟุ้งดูแลสุขภาพคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย โปรยยาหอม "สธ." ทำงานก้าวหน้า ยันไม่มีการยิกเลิกบัตรทอง จ่อหารือ คสช.-กกต. สกัดพวกบิดเบือน รธน. 7 ก.ค. 2559 12:24 7 ก.ค. 2559 13:03 ไทยรัฐ