วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กอบกาญจน์' ผลักดันเต็มสูบ ม.กีฬาฯ ภายในปี 2560

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีกีฬา เร่ง เครื่องเต็มสูบผลักดัน "มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ" ให้เกิดขึ้นภายในปี 2560 เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง ด้านการกีฬาที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน พร้อมผลักดันให้มีกีฬามวยไทยและยูโดในซีเกมส์ ครั้งที่ 29 นอกจากนี้ หลังหารือร่วมกับรัฐมนตรีกีฬามาเลเซีย ทางมาเลเซีย หยิบยกประเด็นการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมจัดฟุตบอลโลก 2034 ขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งอาจจัดในลักษณะการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซีย...

วันที่ 7 ก.ค. 59 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่า "ตามที่ คสช.และรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการกีฬาในทุกมิติ ในด้านการปฏิรูปโครงสร้างการกีฬานั้น ได้มีนโยบายจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขึ้นเพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬาที่จะผลิตบุคลากรทางการกีฬาออกมาพัฒนาด้านการกีฬาของประเทศให้อยู่ในระดับสากล ต้องมีการผลิตนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักโภชนาการกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา รวมถึงมีการค้นคว้าวิจัยในเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา โดยรูปแบบของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินั้น ในเบื้องต้นจะมีการบูรณาการสถาบันการพลศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีอยู่ 17 แห่งทั่วประเทศแล้ว คัดเลือกสถาบันฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ขึ้นเป็น 'มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ' ซึ่งจะพยายามดำเนินการให้เรียบร้อยภายในปี 2560"

พร้อมกันนี้ นางกอบกาญจน์ยังกล่าวด้วยว่า "ผลจากการที่ได้เข้าพบกับ ไครี จามาลุดดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและการกีฬา ประเทศมาเลเซีย ล่าสุด มีประเด็นหารือที่น่าสนใจคือการเสนอให้บรรจุกีฬามวยไทย และยูโดไว้ในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือน ส.ค.ปีหน้า และมีแนวโน้มที่ดีที่มวยไทยจะได้รับการบรรจุในการแข่งขันซีเกมส์ปีหน้า โดยจะทราบผลอย่างเป็นทางการในกลางเดือน ก.ค.นี้ รวมถึงการเดินหน้าความร่วมมือด้านกีฬาตามที่ได้มีการลงนาม MOU 2013 อาทิ การร่วมผลักดันให้มี 'ASEAN Sports Day' เป็นวันที่ประชาชนในอาเซียนพร้อมใจกันมาออกกำลังกายทั่วทั้งภูมิภาค"

"นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึงการสนับสนุนเรื่องสปอร์ต ทัวริซึ่ม และการแลกเปลี่ยนทางการกีฬาระหว่างทีมเยาวชนไทยด้านการฝึกสอนและแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ที่มีอายุ 7-17 ปี โดยทางมาเลเซียได้หยิบยกประเด็นหารือเรื่อง การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมจัดฟุตบอลโลก FIFA 2034 ซึ่งอาจจัดในลักษณะการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างไทย กับมาเลเซีย โดยอาจไปใช้สนามแข่งขันที่สิงคโปร์ในบางรายการ ซึ่งจะมีการรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในโอกาสต่อไป"

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีกีฬา เร่ง เครื่องเต็มสูบผลักดัน "มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ" ภายในปี 2560 เล็งเสนอให้มีกีฬามวยไทยและยูโดในซีเกมส์ ครั้งที่ 29 พร้อมหารือร่วมกับมาเลเซียเสนอจัดเจ้าภาพร่วมบอลโลก 2034... 7 ก.ค. 2559 11:16 7 ก.ค. 2559 12:53 ไทยรัฐ