วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมื่อใดใช้ to คั่น เมื่อใดใช้ V.ing (1)

ครูมัธยมบอกกับแขกฝรั่งที่มาเยือนชั้นเรียนว่า ...X... I just finished to teach English conversation. ผมเพิ่งสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษเสร็จเดี๋ยวนี้เอง อาจารย์ท่านนี้พูดผิดไวยากรณ์ครับ เพราะกริยาต่อไปนี้ ถ้าเราเอาไปนำหน้ากริยาแท้ตัวใด กริยาแท้ตัวนั้นจะต้องเติม ing ซึ่งมีกริยาดังต่อไปนี้ admit, anticipate, appreciate, avoid, delay, deny, discuss, dislike, enjoy, finish, go, justify, keep, mind, miss, practice, risk, recommend, stop และ suggest

การสนทนายาวจากเรื่องนักเรียนไปจนถึงเรื่องครอบครัว เมื่อพูดถึงภรรยา แขกฝรั่งพูดว่า ...✔... My wife enjoys shopping. เมียผมชอบจับจ่ายใช้สอย ครูไทยได้ยินดังนั้นก็เลยคุยเรื่องเมียตัวเองบ้างว่า ...X... My wife dislikes to shop. เมียผมไม่ชอบช็อปปิ้ง ซึ่งเป็นการพูดที่ผิดนะครับ ถ้าจะพูดให้ถูกต้องต้องพูดว่า ...✔... My wife dislikes shopping.

กริยาต่อไปนี้นำหน้ากริยาแท้ตัวใด จะต้องใช้ to คั่นระหว่างกริยาทั้งสองตัวเสมอ โดยกริยาหลัง to จะอยู่ในรูปช่องที่ 1 เสมอ ผมหมายถึง Verb+Verb1 มีกริยาดังต่อไปนี้ afford, agree, aim, ask, arrange, choose, decide, deserve, seem, vote ฯลฯ

ฝรั่งบอกว่ากระเป๋าสตางค์หาย จะขอยืมอาจารย์สักห้าพันบาทก่อนได้ไหม? อาจารย์ไทยคิดอยู่พักหนึ่ง แล้วก็บอกว่า ...X... I decided lending you 5,000 baht. ผมตัดสินใจให้คุณยืม 5,000 บาท ประโยคนี้ก็ผิดอีกแล้ว จะให้ถูกต้องพูดว่า ...✔... I decided to lend you 5,000 baht. ครับ.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th 
www.nitipoom.media 
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

7 ก.ค. 2559 10:40 7 ก.ค. 2559 10:40 ไทยรัฐ