วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ม.44 ถึงคิวยุติธรรม

ม.44 ถึงคิวยุติธรรม

โดย ซี.12
8 ก.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

แล้วกระทรวงยุติธรรมก็เจอกับการใช้อำนาจตามมาตรา 44 เข้ามาจัดการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญใน 2 กรม

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 34/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยระบุว่า

เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการในกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ นายณรงค์ รัตนานุกูล พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 2 ให้ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ข้อ 3 ให้ นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ข้อ 4 ให้ นายวัลลภ นาคบัว พ้นจากตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

มาพูดถึง ป.ป.ส.กันก่อน จำได้ว่าเมื่อตอนเข้ายึดอำนาจใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขาธิการ ป.ป.ส.คนก่อน ก็ได้นายณรงค์ เข้ามาเป็นเลขาธิการคนใหม่แต่ทำงานไปไม่ถึงปีก็มีคำสั่ง คราวนี้ให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษ ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งๆที่เหลือเวลาราชการอีก 3 เดือนก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว

ส้มเลยหล่นใส่ นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย รองเลขาธิการที่ได้ขึ้นเป็นเลขาธิการเต็มตัว แต่ก็คงต้องสนองนโยบายอย่างเต็มกำลังไม่ยังงั้นอาจเกิดรายการเก้าอี้หายซ้ำซาก

ส่วนสำนักงานกิจการยุติธรรม นั้นเมื่อ ผู้อำนวยการพสิษฐ์ ต้องลุกไปเลยเป็นโอกาสของ รองวัลลภ นาคบัว ที่จะได้แสดงฝีมือ

พูดถึงกระทรวงยุติธรรมแล้วใครล่ะจะโชคดีมีชัยมากไปกว่า นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ อธิบดีราชทัณฑ์คนใหม่ที่มีอายุราชการเหลืออยู่เพียงไม่ถึง 3 เดือนในวันนี้

แต่สามารถเลื่อนจากรองอธิบดีเป็นอธิบดีได้เมื่อวานซืน นี่น่าจะแสดงว่าถ้าไม่เก่งจริงก็ต้องมีเส้นใหญ่จริง.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้