วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำคัญมาก

เมืองไทยยุคลากตั้ง ต้องมีเรื่องประหลาดๆ ให้ชื่นชมโสมนัสกันเรื่อยๆ

เรื่องประหลาดล่าสุด คือ การสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ แทน “นายศรีราชา วงศารยางกูร” ซึ่งพ้นตำแหน่งเพราะหมดวีซ่า

ครั้งแรกมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ 16 คน

เลือกจิ้มได้ นพ.เรวัต วิศรุตเวช อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเห็นชอบ

แต่เกิดพลิกล็อกช็อกโลก...

เพราะที่ประชุม สนช.ลากตั้ง เสียงข้างมากโหวต “ไม่เห็นชอบ”

คุณหมอเรวัต ซึ่งผ่านการสรรหามาแล้วจึงต้องรับประทานแห้ว

ต้องเปิดการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่กันอีกรอบ

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าในการเปิดรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินรอบที่ 2 มีผู้ยื่นใบสมัครรวมทั้งสิ้น 21 รายชื่อ

เช่น...นางเสาวนีย์ อัศวโรจน์ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคุ้มครองผู้บริโภค นายเชาวนะ ไตรมาศ อดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นต้น

แถม นพ.เรวัต ซึ่งโดนที่ประชุม สนช.โหวตไม่เห็นชอบไปแล้วรอบแรก ก็ย้อนกลับไปยื่นใบสมัครด้วย

ปรากฏว่า คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้แทนศาลฎีกา และศาลปกครองสูงสุดอีก 2 ท่าน ได้ประชุมกัน เลือกเฟ้นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดจากผู้เสนอตัวรับการสรรหา 21 รายชื่อ

หลังจากโหวตตัดสินถึง 30 ครั้ง ชักเข้าชักออกกันถึง 30 รอบ

ในที่สุดที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาก็ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 4 ต่อ 2 ให้เสนอชื่อ คุณหมอเรวัต วิศรุตเวช (ซึ่งโดนที่ประชุม สนช.โหวตเทกระจาดไปแล้วรอบแรก)

ใส่ตะกร้าล้างน้ำส่งกลับไปให้ที่ประชุม สนช. โหวตเห็นชอบเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ซ้ำอีกกระทอก

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า กรณีนี้เป็นเรื่องประหลาดมาก

เพราะไม่เคยมีใครที่สภาโหวตไม่เห็นชอบไปแล้ว จะได้รับการสรรหากลับมาให้สภาลงมติเห็นชอบซ้ำอีกรอบ

ข้อสำคัญ...คณะกรรมการสรรหาทุกท่าน ย่อมทราบอยู่แล้วว่า “คุณหมอเรวัต” โดน ที่ประชุม สนช.ปฏิเสธไปแล้วในรอบแรก

ดังนั้น การที่คณะกรรมการสรรหาลงมติ 4 ต่อ 2 เสนอชื่อ “หมอเรวัต” กลับไปให้ สนช.ลงมติเห็นชอบใหม่

จึงเป็นเรื่องประหลาดซ้ำ 2 เด้ง

และถ้าเสียงข้างมากของ สนช. ลากตั้งเกิดเปลี่ยนใจโหวตเห็นชอบให้ “คุณหมอเรวัต” ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่

ก็จะกลายเป็นเรื่องประหลาดซ้ำ 3 เด้ง

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า การเมืองยุคนี้ ตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง

ใครจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

เพราะผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นตัวชง ตัวเชื่อม ตัวเซต ตัวเปิดป้อน เป็นผู้ยื่นคำร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องใดก็ได้

จำกรณี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ตอนเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินที่ยื่นเรื่องร้องศาลรัฐธรรมนูญให้เช็กบิลรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้มั้ยล่ะ

ถ้า นายพรเพชร ไม่ยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญก็พิจารณาไม่ได้

วันนี้ นายพรเพชร อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน กลายเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติใหญ่บ่ะเริ่มเทิ่ม

ใครว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สำคัญ “แม่ลูกจันทร์” เถียงหัวชนฝาเลยว่ะ.

"แม่ลูกจันทร์"

7 ก.ค. 2559 10:07 7 ก.ค. 2559 10:07 ไทยรัฐ