วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยคมรุกบริการเชื่อมสัญญาณสื่อสาร มือถือ 3G/4G ผ่านดาวเทียม

ไทยคม พร้อมให้บริการ Mobile Backhaul เชื่อมต่อสัญญาณมือถือ เพื่อให้บริการสื่อสาร 3G/4G ผ่านดาวเทียมแก่เอไอเอส เพื่อเพิ่มให้พื้นที่บริการครอบคลุมแบบไร้รอยต่อมากขึ้น รวมทั้งเชื่อมการสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติ...

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ประกาศพร้อมให้บริการ Mobile Backhaul ระบบการสื่อสารศักยภาพสูงเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสารความเร็ว 3G/4G ผ่านดาวเทียมในระบบซี-แบนด์และไอพีสตาร์ เพื่อการเข้าถึงสัญญาณในพื้นที่ห่างไกล และในช่วงที่มีการใช้งานช่องสัญญาณสูงกว่าปกติ บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ เอไอเอส ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของไทย พร้อมเชื่อมต่อสัญญาณเต็มศักยภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ


นายปฐมภพ สุวรรณศิริ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า ไทยคมยินดีและขอบคุณเอไอเอส ที่ไว้วางใจใช้บริการ Mobile Backhaul ของไทยคม ไทยคมมองเห็นโอกาสในการนำสัญญาณดาวเทียมที่มีศักยภาพมาผสานกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการสัญญาณมือถือระบบ 3G/4G ในพื้นที่ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และเพิ่มการเข้าถึงให้ครอบคลุมได้มากขึ้น ในเวลาอันรวดเร็ว ขณะที่การพัฒนาโครงข่ายภาคพื้นดิน ยังคงมีอุปสรรคทั้งในด้านต้นทุน การเข้าถึง และความยุ่งยากในการติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ การมีโครงข่ายสัญญาณที่มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกพื้นที่ ยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญและเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ไทยคมมีความพร้อมอย่างยิ่งในการสนับสนุนลูกค้าที่มีความต้องการใช้งานดาวเทียม เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสารอย่างไร้รอยต่อนี้

ด้าน นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอส มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และส่งมอบเครือข่ายมือถือที่มีคุณภาพและครอบคลุม ทุกพื้นที่ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอไอเอสพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การเชื่อมโยงสัญญาณ 3G/4G มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เอไอเอส จึงได้เลือกบริการของไทยคม เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเครือข่ายสัญญาณ โดยเฉพาะในจุดห่างไกลที่โครงข่ายภาคพื้นยังไม่สามารถเข้าถึงได้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในบริเวณที่มีการใช้งานหนาแน่น เช่น ในจุดที่มีการจัดงานใหญ่ๆ เป็นต้น

บริการ Mobile Backhaul ของไทยคม เป็นเทคโนโลยีด้านโครงข่ายที่พัฒนาขึ้นโดยใช้สัญญาณดาวเทียม ทั้งในระบบซีแบนด์และไอพีสตาร์ มาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ ซึ่งเป็นสถานีฐานทั้งแบบประจำที่และแบบเคลื่อนที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยี 3G/4G ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีประสิทธิภาพครอบคลุมมากขึ้น ที่ผ่านมา ไทยคมประสบความสำเร็จในการให้บริการดังกล่าว กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ในต่างประเทศมาก่อนหน้านี้แล้ว อาทิ การให้บริการกับผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งในประเทศอินเดีย เป็นต้น

สำหรับบริการกับเอไอเอส ไทยคมได้พัฒนา และติดตั้งระบบพร้อมจัดสร้างสถานีฐานเพื่อรับ-ส่งสัญญาณแบบประจำที่ และรถโมบาย (Mobile) สำหรับการรับ-ส่งสัญญาณแบบเคลื่อนที่ นอกจากการให้บริการในภาวะปกติแล้ว บริการ Mobile Backhaul ยังมีประโยชน์ในการเข้าไปช่วยเชื่อมต่อการสื่อสารในกรณีที่เกิดเหตุการณ์วิกฤติ หรือภัยพิบัติต่างๆ ที่โครงข่ายภาคพื้นไม่สามารถใช้งานได้อีกด้วย.

ไทยคม พร้อมให้บริการ Mobile Backhaul เชื่อมต่อสัญญาณมือถือ เพื่อให้บริการสื่อสาร 3G/4G ผ่านดาวเทียมแก่เอไอเอส เพื่อเพิ่มให้พื้นที่บริการครอบคลุมแบบไร้รอยต่อมากขึ้น รวมทั้งเชื่อมการสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติ... 7 ก.ค. 2559 09:05 7 ก.ค. 2559 09:35 ไทยรัฐ