วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกระดับการศึกษา “เขตพัฒนาพิเศษ”

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดการประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังการดำเนินงานและ มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารครูในพื้นที่จังหวัดสตูลและพื้นที่จังหวัดสงขลาเขต 3 (4 อำเภอ คือ นาทวี จะนะ สะบ้าย้อย เทพา) จำนวน กว่า 4,000 คน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสถานศึกษา เป็นการสร้าง ขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู ในจังหวัดชายแดนใต้

โดยมีกิจกรรมด้านต่างๆ อาทิ นิทรรศการการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online / นิทรรศการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจรด้วยระบบ DLTV และ DLIT นิทรรศการ ความก้าวหน้าตามโครงการอ่านออก เขียนได้ นิทรรศการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นิทรรศการโครงการสานฝัน การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมถือว่าเป็นที่พึงพอใจในระดับหนึ่งที่สะท้อน จากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทุกเขตพื้นที่ ทุกกลุ่มสาระวิชา ซึ่งจะต้องขยายโอกาส ในการยกระดับคุณภาพให้ทั่วถึง ซึ่งในปีนี้ขยายถึงโรงเรียนขนาดกลางด้วยโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลังจากที่ได้จัด มาแล้ว 3 ครั้ง 3 จุด คือ จุดที่ 1 จังหวัดยะลา จุดที่ 2 นราธิวาส และจุดที่ 3 ปัตตานี และจุดที่ 4 จังหวัดสตูล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 59 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)... 7 ก.ค. 2559 08:47 7 ก.ค. 2559 08:50 ไทยรัฐ