วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"สปริงบอร์ด" ดัน "อีอีซี" สุดลิ่ม ชง “สมคิด” พัฒนาโครงสร้างหนุนการลงทุนใหม่

นายกานต์ ตระกูนฮุน กรรมการชี้นำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรม และมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม (สปริงบอร์ด) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดในแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อเตรียมเสนอให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาในวันที่ 14 ก.ค.นี้ ก่อนนำเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ การจัดตั้งอีอีซี ใน 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี จะต้องมีการจัดตั้งกองทุนภายใต้ร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) พ.ศ.... เพื่อนำเงินมาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โดยแหล่งที่มาของเงินส่วนหนึ่งจะมาจากภาครัฐ และอีกส่วนหนึ่งมาจากภาคเอกชนในพื้นที่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือข้อสรุปจำนวนเงินที่ เหมาะสมเพื่อใส่เข้าไปในกองทุน

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า คณะกรรมการฯได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.อีอีซี มาอย่างต่อเนื่องให้เกิดความเหมาะสม อาทิ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่ใช้ระเบียบรายงานผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ก็เปลี่ยนมาเป็นเอสซีเอ ซึ่งมีความแตกต่าง กันด้านรายละเอียดเข้มข้นมากขึ้น ทำให้การทำธุรกิจในพื้นที่เดียวกันและมีโรงงานติดกัน ไม่จำเป็นต้องทำอีไอเอ 2 ฉบับ แต่สามารถทำรวมเป็นพื้นที่เดียวครั้งเดียวได้เลย ถือว่าเป็นการบริหารแผน เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมในภาพใหญ่

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษา รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งอีซีซี ได้รับมอบหมายให้กลับไปเร่งรัดจัดทำแผนงาน เช่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จะไปศึกษาและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง การขนส่งและการคมนาคมทุกรูปแบบ ในพื้นที่อีอีซี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดขอบเขตพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว กระทรวงอุตสาหกรรม ไปกำหนดพื้นที่ เขตอุตสาหกรรม และรวมถึงการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อประเมินมูลค่าและรูปแบบการลงทุน ตลอดจนแผนพัฒนาและฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน มั่นใจว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนและผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในอาเซียนได้.

นายกานต์ ตระกูนฮุน กรรมการชี้นำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรม และมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม (สปริงบอร์ด) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดในแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 7 ก.ค. 2559 01:07 7 ก.ค. 2559 01:56 ไทยรัฐ