วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทค.ทวงเงินบริษัทมือถือ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติให้เรียกเก็บจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) วงเงิน 160.83 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ หลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58-31 พ.ค.59 ส่วนที่เหลืออีก 1 เดือนคือ วันที่ 1-30 มิ.ย.59 ให้เรียกเก็บโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้เรียกเก็บเงินจากบริษัท ทรูมูฟ จำกัด ในการใช้คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2559 พร้อมเรียกเก็บจากบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ในเครือเอไอเอส ที่ใช้คลื่น 1800 นับแต่วันที่ 16 ก.ย. 2556 ถึงวันที่ 25 พ.ย.2558 โดยให้คณะทำงานตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเร่งรัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ด้วย

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ในวันที่ 7 ก.ค. 2559 สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการประชุมหารือกลุ่มย่อย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป หลังจากกฎหมายฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.52 เป็นระยะเวลากว่า 6 ปีแล้ว.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติให้เรียกเก็บจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 7 ก.ค. 2559 01:03 7 ก.ค. 2559 01:58 ไทยรัฐ