วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กทค.ทวงเงินบริษัทมือถือ

กทค.ทวงเงินบริษัทมือถือ

  • Share:

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติให้เรียกเก็บจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) วงเงิน 160.83 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ หลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58-31 พ.ค.59 ส่วนที่เหลืออีก 1 เดือนคือ วันที่ 1-30 มิ.ย.59 ให้เรียกเก็บโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้เรียกเก็บเงินจากบริษัท ทรูมูฟ จำกัด ในการใช้คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2559 พร้อมเรียกเก็บจากบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ในเครือเอไอเอส ที่ใช้คลื่น 1800 นับแต่วันที่ 16 ก.ย. 2556 ถึงวันที่ 25 พ.ย.2558 โดยให้คณะทำงานตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการเร่งรัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ด้วย

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ในวันที่ 7 ก.ค. 2559 สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการประชุมหารือกลุ่มย่อย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป หลังจากกฎหมายฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.52 เป็นระยะเวลากว่า 6 ปีแล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้