วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยันไม่ได้ยึดอำนาจบริหารบัตรทอง

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงคำสั่งมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เกี่ยวกับการใช้งบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า ก่อนหน้านี้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตีความการทำงานของ สปสช. และ สธ.หลายอย่างว่าไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 จึงต้องแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันฯ แต่ยังไม่ออกมา จึงมี ม.44 ออกมาเพื่อให้สามารถทำงานได้ ซึ่งตนได้สั่งให้ออกระเบียบรองรับคำสั่ง คสช.แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัญหาการทำงานในอดีตที่ต้องตรวจสอบก็ยังต้องดำเนินต่อไป ทั้งนี้ ยืนยันว่าทุกอย่างทำเพื่อให้ระบบหลักประกันฯมีความยั่งยืน นายกฯและตนพูดชัดมาตลอดว่าไม่มีการล้มบัตรทอง

ด้านนายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ม.44 ควรออกมานานแล้ว เพื่อแก้ปัญหาจากการตีความเรื่องการใช้เงินของ สปสช.เพราะนักกฎหมายตีความจนสถานพยาบาลไม่สามารถใช้เงินที่จัดสรรมาได้

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.กล่าวว่า ม.44 ที่ออกมาไม่ได้เป็นการยึดอำนาจการบริหารงบบัตรทองมาอยู่ที่ สธ. แต่เป็นการออกมาเพื่อทำให้โรงพยาบาลสามารถใช้จ่ายเงินได้ จากเดิมที่ไม่สามารถนำงบเหมาจ่ายรายหัวบัตรทองไปใช้ในการจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนได้ ดังนั้น ตนจึงมอบให้ นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัด สธ.ไปศึกษาว่าจะออกระเบียบการใช้เงินนี้อย่างไร ซึ่งจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เพื่อเสนอต่อกระทรวงการคลังให้พิจารณาหากเห็นชอบในระเบียบดังกล่าวต่อไป.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงคำสั่งมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 เกี่ยวกับการใช้งบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพ 7 ก.ค. 2559 00:27 7 ก.ค. 2559 02:07 ไทยรัฐ