วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คาดส่งคืน "เอแบค" ปลาย ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค หลังการประชุม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าใน 3 ประเด็น คือ การบริหารงานของเอแบค การตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ โครงการเครื่องฝึกบินจำลอง การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี การจัดทำงบดุล เรื่องการบริหารงานของ ABAC POLL และเรื่องที่ดิน บริเวณรอบมหาวิทยาลัย และการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวใกล้สรุปผลแล้วว่าพบอะไรบ้างและควรหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร โดยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมภายในองค์กร ส่วนจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่ คงต้องตรวจสอบ

อีกครั้ง โดยจะได้ข้อสรุปและความชัดเจนทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะแถลงให้สังคมทราบต่อไป ทั้งนี้ ขอเวลาแต่งตัวกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อน เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการในอนาคตอย่าง มั่นคง ไม่มีปัญหาการตีความทางข้อกฎหมายอย่างที่ผ่านมาอีก จากนั้นจะส่งคืนเอแบคให้ช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ โดยมีเงื่อนไขการส่งคืน รวมทั้งจะฝากการบ้านให้ผู้บริหารด้วย.

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค หลังการประชุม พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าใน 3 ประเด็น 7 ก.ค. 2559 00:25 7 ก.ค. 2559 02:08 ไทยรัฐ