วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หมอแฉคนไทย 43%ไม่รู้ตัวเสี่ยงเป็นเบาหวาน

ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ หัวหน้าแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กล่าวในการเสวนาวิชาการพร้อมเปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ว่า รายงานผลการศึกษาภาระโรคของประชาชน ล่าสุดในปี 2556 เกี่ยวกับการประเมินภาระโรคซึ่งเป็นตัววัดการสูญเสียด้านสุขภาพหรือปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากการตายก่อนวัยอันควร และความสูญเสียจากการมีชีวิตอยู่ด้วยความพิการ หรือความบกพร่องทางสุขภาพ พบว่า ประชากรไทยสูญเสียปีสุขภาพดีร่วมกัน 15.3 ล้านปี โดยมีกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาระโรคที่เพิ่มขึ้น

ด้าน ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล กล่าวว่า จากการสำรวจสุขภาพประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 2 หมื่นคน ใน 21 จังหวัดโดยทำการเจาะเลือดตรวจหาภาวะเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวาน พบว่ามีประชากร 43% ยังไม่รู้ตัวว่ามีน้ำตาลในเลือดสูง และหากกลุ่มเหล่านี้ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ก็จะกลายเป็นเบาหวานในอนาคตโดยไม่รู้ตัว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา.

ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ หัวหน้าแผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กล่าวในการเสวนาวิชาการพร้อมเปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย 7 ก.ค. 2559 00:24 7 ก.ค. 2559 02:14 ไทยรัฐ