วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภา กทม.ทบทวนรถ BRT

เหตุขาดทุนกว่าพันล้าน-กทม.ชี้เด็กใช้เยอะเก็บค่ารถถูก

รายงานข่าวจากการประชุมสภา กทม.เมื่อวันที่ 6 ก.ค.59 แจ้งว่า นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภา กทม.ได้เสนอญัตติในที่ประชุม ขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและทบทวนการดำเนินการโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT สายสาทร-ราชพฤกษ์ ซึ่ง กทม.บริหารจัดการเดินรถโดยจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม ดำเนินการ 7 ปี (2553-2560) มาตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.53 ผลการดำเนินการพบว่า กทม.มีรายรับ 99.8 ล้านบาท แต่มีรายจ่าย 1,237.6 ล้านบาท ทำให้ กทม.มีรายจ่ายที่ต้องชดเชยให้กับผู้รับจ้าง จำนวน 1,037.8 ล้านบาท จึงขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและทบทวนโครงการดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 11 ราย โดยมีระยะเวลาศึกษา 120 วัน

นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง โดยมีรูปแบบการเดินรถที่ทันสมัย และปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น ทั้งนี้ การเดินรถในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา บีอาร์ทีให้บริการประมาณ 33 ล้านเที่ยวคน โดยร้อยละ 35 เป็นนักเรียน และไม่พบว่ามีอุบัติเหตุกับผู้โดยสารจากการเดินทางด้วยรถบีอาร์ที แต่เกิดอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวกับผู้ขับรถ จยย.ที่ไม่เข้าใจระบบบีอาร์ที ทำให้รับบาดเจ็บเล็กน้อย “ก่อนหน้านี้เคยมีแนวคิดการเก็บอัตราค่าโดยสารบีอาร์ทีแบบขั้นบันได แต่ผู้บริหาร กทม.เห็นว่าควรสนับสนุนการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ จึงกำหนดอัตราค่าโดยสารที่ต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้บริการรถเมล์ฟรี ทั้งนี้ สัญญาจ้างเดินรถบีอาร์ทีจะสิ้นสุดลงในเดือน มี.ค.60 ซึ่ง กทม.พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงให้ดีต่อไป” รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าว.

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภา กทม.ได้เสนอญัตติในที่ประชุม ขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาและทบทวนการดำเนินการโครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ BRT สายสาทร-ราชพฤกษ์ 7 ก.ค. 2559 00:16 7 ก.ค. 2559 02:19 ไทยรัฐ