วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ล่องใต้มอบนโยบายออกเสียงประชามติแก่ รด.-สื่อมวลชน-จิตอาสา

"ประวิช" เป็นตัวแทนกกต. เตรียมล่องใต้ 3 จังหวัด มอบนโยบายเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่ รด. จิตอาสา และสื่อมวลชน ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค. 59 นี้

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 59 นายวีระ ยี่แพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นภารกิจที่ทางสำนักงาน กกต. ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งการจัดการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม ทุกภาคส่วนยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติ เพื่อให้การออกเสียงที่มีคุณภาพโดยพลเมืองที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้สำนักงาน กกต.จึงได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ แก่ รด.จิตอาสา และสื่อมวลชนขึ้น โดยวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมราวดี หลังจากนั้นเวลา 13.00 น.จะเดินทางไปโรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง โดยวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. จะเดินทางไปโรงแรมเรือรัษฎา และเวลา 10.00 น. จะไปโรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อพบปะและมอบนโยบายในการประชุมคณะอนุกรรมการออกเสียงประจำอำเภอตามลำดับ

"ประวิช" เป็นตัวแทนกกต. เตรียมล่องใต้ 3 จังหวัด มอบนโยบายเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติแก่ รด. จิตอาสา และสื่อมวลชน ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค. 59 นี้ 6 ก.ค. 2559 21:11 7 ก.ค. 2559 01:41 ไทยรัฐ