วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผบ.สส.ตรวจฝึกร่วมทัพไทย เตรียมพร้อมป้องกันประเทศ

ผบ.สส.ตรวจฝึกร่วมทัพไทย เตรียมพร้อมป้องกันประเทศ

  • Share:

'บิ๊กเต้' ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมทัพไทย เตรียมความพร้อมป้องกันประเทศ พร้อมทดสอบแผนการควบคุมอำนวยการยุทธระดับเหล่าทัพ

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.59 ที่เนินคนดู สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 2 (ภูลำไย) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) เป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ และส่วนราชการพลเรือนเข้าร่วม ทั้งนี้การฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี 2559 ได้ทำการฝึกในช่วงเดือน มี.ค.-ก.ค.2559 ภายใต้แนวความคิดในการบูรณาการการฝึกด้านยุทธการ การส่งกำลังบำรุง การปฏิบัติกิจการพลเรือน การระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง การรักษาความมั่นคงภายใน การบรรเทาสาธารณภัย และการปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการพลเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ และทดสอบแผนการควบคุมอำนวยการยุทธระดับเหล่าทัพ โดยเน้นการประสานการปฏิบัติระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ รวมทั้งเพื่อทดสอบ พัฒนาระบบการควบคุม และอำนวยการยุทธของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และระหว่างเหล่าทัพกับส่วนราชการอื่น โดยมีการฝึกที่สำคัญ ได้แก่ การฝึกปัญหาที่บังคับการเป็นการฝึกการวางแผนและควบคุมการยุทธของหน่วยระดับกองทัพภาคขึ้นไป เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการระดับสูงของกองทัพ มีความรู้ความชำนาญในการวางแผนและควบคุมการยุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้