วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.ร.วัดทองประดิษฐ์ เมืองสุพรรณ คว้าชนะเลิศ ปลูกฝังนร.ต้านทุจริต

ป.ป.ช. มอบรางวัล ร.ร.ในสุพรรณฯ โครงการป้องกันการทุจริต ร.ร.วัดทองประดิษฐ์ คว้าชนะเลิศ เตรียมเข้ารับรางวัลกับผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี เผยปลูกฝังเด็กให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ...

วันที่ 6 ก.ค. นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เผยว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.สุพรรณบุรี จัดโครงการประกวดโรงเรียนสุจริตดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในเขตพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ขึ้น โดยโรงเรียนที่เข้าประกวดจะต้องมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของนักเรียนตามกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการศึกษาที่ผสมผสาน ให้บ้าน วัด ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนความคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ นำไปสู่การปรับฐานความคิดในการยึดถือประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเหนือประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อชุมชนและชาติบ้านเมือง ซึ่งผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศระดับดีเด่น ได้แก่ ร.ร.วัดทองประดิษฐ์ ระดับดี ได้แก่ ร.ร.บ้านหนองจิกรากข่า และ ร.ร.บ้านหนองกระทู้ ทั้ง 3 โรงเรียนได้เข้ารับรางวัลจาก ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี

ป.ป.ช. มอบรางวัล ร.ร.ในสุพรรณฯ โครงการป้องกันการทุจริต ร.ร.วัดทองประดิษฐ์ คว้าชนะเลิศ เตรียมเข้ารับรางวัลกับผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี เผยปลูกฝังเด็กให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ... 6 ก.ค. 2559 16:25 7 ก.ค. 2559 01:07 ไทยรัฐ