วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวนป่ารักน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุง

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และครบรอบปีที่ 25 ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำนักงานทรัพย์ สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จึงจัดทำโครงการ “สวนป่ารักน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ” ปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุง โดยได้แถลงความคืบหน้าในการดำเนินงาน ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เมื่อเร็วๆนี้

คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เกริ่นว่า ในวันที่ 12 ส.ค.ศกนี้ จะครบ 25 ปี ที่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดหาทุนสร้างและดูแลสวนแห่งนี้ให้เป็นไปตามพระราโชบาย ในการเป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในวันนี้สามารถวัดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของผืนป่าได้จากจำนวนชนิดของนกที่มาอาศัย โดยสำรวจพบจำนวนชนิดของนกมีมากถึง 87 ชนิด จาก 106 ชนิด ที่พบในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ด้าน ดร.วีระชัย ณ นคร ที่ปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรรมการมูลนิธิฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ “สวนป่ารักน้ำ” กล่าวว่า จากพระราชดำริของโครงการป่ารักน้ำ ที่สำคัญประการหนึ่ง คือการปลูกป่าไม้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ ทุกแห่งที่เป็นที่ว่างไม่ว่าขนาดใดก็ปลูกต้นไม้ ได้ทั้งสิ้น สำนักงานทรัพย์สินฯจึงมีนโยบายจัดสร้างสวนใหม่แห่งนี้ ในพื้นที่ 9 ไร่ ขนาดความยาว 420 เมตร กว้าง 50 เมตร ให้มีเอกลักษณ์เป็นป่าต้นน้ำ เพื่อเน้นย้ำให้คนในเมืองกรุง เห็นความสำคัญของป่าไม้ ที่ให้กำเนิดน้ำ โดยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ชื่อสวนแห่งนี้ว่า “สวนป่ารักน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” ซึ่งปัจจุบันการดำเนินโครงการคืบหน้าไปกว่า 80% จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค.นี้ และทางมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับสำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้สนองพระราโชบายในการเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวจะส่งมอบสวน แห่งนี้ในวันที่ 8 ส.ค. โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี.

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 7 รอบ 6 ก.ค. 2559 15:29 6 ก.ค. 2559 15:32 ไทยรัฐ