วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศาลยุติธรรม จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันแก่ นร.มุสลิม 3 จว.ใต้

ศาลยุติธรรม จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกันแก่ นร.มุสลิม 3 จว.ใต้

  • Share:

ศาลยุติธรรม เชิญชวนเยาวชนมุสลิม ม.ปลาย จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 4 เพื่อเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความสันติสุขในสังคม...

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 59 นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ จะจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นที่ 4 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.-3 ก.ย. 59 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาล สิทธิและหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอเชิญชวนเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม อายุระหว่าง 15-18 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือสถาบันการศึกษาปอเนาะ ซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป–22 ก.ค. 59 โดยสามารถติดตามรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.iprd.coj.go.th หรือ https://www.facebook.com/BeliaThaiSejiwaSehati ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 1 ส.ค. 59

โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวต่อไปว่า โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชน และพี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะความรู้ทางด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของศาลยุติธรรม กระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม รวมถึงสิทธิของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกในแนวทางที่ถูกที่ควร สร้างจิตสำนึกที่ดี เพราะโครงการมีการมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เมื่อเยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ย่อมก่อให้เกิดสันติสุขในสังคม จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่วางรากฐานในด้านกระบวนการยุติธรรมให้แก่เยาวชนอย่างแท้จริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2513 5627 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์–ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่าง 08.30–16.30 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้