ข่าว

วิดีโอ

'ไอลอว์'ฟ้องศาลปกครอง เพิกถอนประกาศ กกต.คุมความเห็นประชามติ

นักวิชาการและภาคประชาสังคม โครงการไอลอว์ นำโดย"จอน อึ๊งภากรณ์" ยื่นฟ้องศาลปกครองสูงสุด ขอเพิกถอนประกาศ กกต. จำกัดเสรีภาพรณรงค์ประชามติ ชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดหลักประชาธิปไตย 

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.59 โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน พร้อมด้วยนักวิชาการ 11 คน นำโดยนายจอน อึ๊งภากรณ์ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความเห็นในการออกเสียงประชามติพุทธศักราช 2559 ซึ่งออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีเนื้อหาขัดต่อหลักประชาธิปไตย และพันธกรณีระหว่างประเทศรวมไปถึงกระทบต่อสาระสำคัญ ในการแสดงความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ

นายจอน กล่าวว่า ประกาศของกกต. กำหนดเกินกว่าที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เช่น.ห้ามจำหน่ายเสื้อที่มีข้อความรณรงค์หรือการห้ามจัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ หากไม่ได้จัดโดยหน่วยงานรัฐ ซึ่งขอยืนยันว่าการรณรงค์เป็นสิ่งที่ทำได้ตามมาตรฐาน ของนานาประเทศ ดังนั้นกกต. ต้องเปิดอิสระและทำหน้าที่จัดการออกเสียงประชามติให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ใช้ตัดสิทธิ์ผู้ที่มีความคิดเห็นต่าง

พร้อมกันนี้ขอให้ศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวงดบังคับใช้ประกาศกกต.และไต่สวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนอีกทางขอให้ สั่งยุติรายการโทรทัศน์ของ กกต. ที่ให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญแสดงความเห็นในลักษณะที่พูดถึงแต่ด้านดีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนประชามติ

มีรายงานด้วยว่า ศาลปกครองได้ออกข้อกำหนดประธานศาลปกครองสูงสุดเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยในศาลโดยห้ามไม่ให้สัมภาษณ์ในบริเวณพื้นที่ หรือในรั้วของศาลปกครองสูงสุด

นักวิชาการและภาคประชาสังคม โครงการไอลอว์ นำโดย "จอน อึ๊งภากรณ์" ยื่นฟ้องศาลปกครองสูงสุด ขอเพิกถอนประกาศ กกต. จำกัดเสรีภาพรณรงค์ประชามติ ชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดหลักประชาธิปไตย 6 ก.ค. 2559 11:29 6 ก.ค. 2559 13:18 ไทยรัฐ