วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

GMO : NGO...อนาคตกะมโน

โดย สะ-เล-เต

บ้านเราร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ถูกดองต่อไปอย่างไม่มีกำหนด ส่งผลให้งานวิจัยพัฒนาพืชจีเอ็มโอยังคงถูกเก็บเข้าลิ้นชัก ในขณะที่เทคโนโลยีของโลกเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้ง...ปีที่แล้วมีการวิจัยพืชจีเอ็มใหม่สำเร็จอีกกว่า 85 ชนิด อยู่ระหว่างการทดสอบภาคสนามทั่วโลก

พืชวิจัยใหม่จะกระทบต่อไทยหรือไม่แค่ไหนเป็นอีกประเด็น...แต่ที่แน่ๆ พืชเหล่านี้รวมเอาลักษณะต้านทานสารกำจัดวัชพืช ต้านทานศัตรูพืช รวมถึงภัยอื่นๆ จากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก

ข้าวสีทอง (Golden Rice) กำลังทดสอบภาคสนามในฟิลิปปินส์และบังกลาเทศ เพื่อให้มีลักษณะพิเศษช่วยป้องกันการเสียชีวิตที่ไม่น่าเกิดขึ้นในเด็ก

ข้าวหอมมะลิไทย ไรซ์เบอรี่ สินเหล็ก สังข์หยด อาจต้องเจอคู่แข่งสำคัญ...ยิ่งหากเขาวิจัยสามารถ นำสารที่ให้คุณสมบัติเด่นของข้าวแต่ละชนิด แต่ละพันธุ์มารวมกันได้...ข้าวไทย ชาวนาไทย ได้หนาวๆร้อนๆ เป็นแน่

กล้วยคุณภาพโภชนาการสูง ถั่ว cowpea ต้านทานศัตรูพืช และข้าวโพดจีเอ็ม (WEMA) เตรียมส่งเสริมให้ปลูกในแอฟริกาในปี 2017 ...ต่อไปสินค้าเกษตรของไทยจะเป็นอย่างไร หากยังไม่ขยับตัดสินใจทำอะไรเสียที

ยังไม่รวมสัตว์ ไก่ และปลาแซลมอน ที่จะเกิดตามมาอีก

ความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีจีเอ็มโอ จะกระทบต่อภาคเกษตรไทยหรือไม่ เพราะทุกวันนี้ เราทุกคนล้วนได้บริโภคพืชจีเอ็มโอมาแล้วทั้งสิ้น ไม่ว่าจะทางตรงก็ทางอ้อม จากวัตถุดิบอาหารสัตว์ ข้าวโพด ถั่วเหลืองนำเข้า ไม่เว้นแม้แต่เครื่องนุ่งห่ม ที่ผลิตจากฝ้ายนำเข้า ฝ้ายจีเอ็ม

ที่ผ่านมาบ้านเรายังไม่ให้ปลูกพืชจีเอ็มโอ จะบอกว่าเสียโอกาสเสียทีเดียวคงไม่ได้ เพราะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้าน

แต่ที่แน่ๆ เกษตรกรไทยโอดครวญ ปีนี้แล้งแสนสาหัส หากปีอื่นๆ เป็นอย่างนี้อีก มีแต่ตายกับตาย...จึงมีข้อเรียกร้องเสนอผ่านเวที สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืนแห่งชาติ (สกช.) ขอให้กลับมาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพอีกครั้ง

ตั้งความหวังเผื่ออนาคตเกิดแล้งอย่างนี้อีก ยังได้ปลูกข้าวโพดถั่วเหลือง ทนแล้งทนโรคบ้าง...แทนที่จะนำเข้า ทำเองจะดีกว่ามั้ย เพราะยังไงก็เจอจีเอ็มโอเหมือนกัน.

สะ–เล–เต

6 ก.ค. 2559 10:53 6 ก.ค. 2559 10:53 ไทยรัฐ