ข่าว

วิดีโอ

ร้องสอบโครงการประชารัฐส่อทุจริต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 ก.ค. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอควนขนุน จ.พัทลุง กลุ่มแกนนำชาวบ้านจากท้องที่หมู่ที่ 1 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ประมาณ 20 คน นำโดยนายจรัล สุกแจ้ง อายุ 51 ปี เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายนฤทธิ์ มงคลศรี นายอำเภอควนขนุน เพื่อให้ทางอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 4 จ.พัทลุง เข้าตรวจสอบโครงการขุดลอกแหล่งน้ำบ้านไสคำ หมู่ 1 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ขนาดกว้าง 20 เมตร ลึก 3.45 เมตร ยาว 390 เมตร ภายใต้นโยบายของรัฐบาล คสช.ในโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ

นายจรัลเปิดเผยว่า ชาวบ้านในพื้นที่ไม่พอใจพฤติกรรมของนางบุญธริญญา เรืองนุ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน ที่มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินโครงการ ซึ่งได้ละเว้นและยินยอมให้ผู้รับเหมาขุดลอกแหล่งน้ำบ้านไสคำ ผิดไปจากแบบในสัญญา โดยขุดดินลึกลงไปเกินแบบแปลนประมาณ 2-3 เมตร และนำดินดังกล่าวไปขายให้กับบุคคลทั่วไป ทั้งที่ตามมติของประชาคมหมู่บ้านปริมาณดินที่ขุดมาได้ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเท่านั้น การขุดลอกให้ลึกกว่าแบบแปลนจะส่งผล กระทบทำให้ดินพังทลายในช่วงหน้าฝนอย่างแน่นอน

ขณะที่นางบุญธริญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.โตนดด้วน กล่าวว่า ทางผู้รับเหมาได้ดำเนินงานตามแบบโครงการที่ถูกต้อง ทั้งในเรื่องของปริมาณดินที่ขุดขึ้นมา ขณะเดียวกัน มีชาวบ้านมาขนดินนำไปถมปรับพื้นที่ของตน และยังนำดินไปถมปรับพื้นที่บริเวณศาลาหมู่บ้านอีกด้วย ทั้งที่ความเป็นจริงโครงการดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ขณะเดียวกัน ได้กำหนดพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อนำดินที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้ำนำไปถมปรับพื้นที่อยู่แล้ว โดยไม่มีเจตนาทุจริตแต่อย่างใด และพร้อมที่จะให้ทางอำเภอตรวจสอบตามการร้องเรียนของชาวบ้าน.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 ก.ค. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอควนขนุน จ.พัทลุง กลุ่มแกนนำชาวบ้านจากท้องที่หมู่ที่ 1 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง... 6 ก.ค. 2559 08:32 6 ก.ค. 2559 08:33 ไทยรัฐ