วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"กฤษณพงศ์" ให้ สกอ.สอบนั่งสภา มก.

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มีมติรับทราบและจะเสนอชื่อ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อดีต รมช.ศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่งนายกสภา มก.คนใหม่ แต่ประชาคม มก.มีเสียงทั้งค้านและสนับสนุนนั้น ดร.กฤษณพงศ์กล่าวว่า ตนเห็น ข่าวแล้ว และต้องยอมรับว่าคนเรามีความคิดเห็นต่างกันได้ แต่อยากให้ทุกคนมองไปข้างหน้า และช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย ส่วนจะถอนตัวจากการเสนอชื่อหรือไม่นั้น ขณะนี้ได้ผ่านกระบวนการที่ตนจะรับหรือไม่รับตำแหน่งนายกสภา มก.ไปแล้ว ต่อไปเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการสรรหา หรือหากมีข้อท้วงติงก็ต้องดูเหตุและผลมาประกอบการพิจารณา

ด้าน น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ทาง มก. ยังไม่ได้เสนอรายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมาที่ สกอ. หากมีประชาคมมหาวิทยาลัยท้วงติงว่าผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อนายกสภาและกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิไม่เหมาะสม สกอ.จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ แล้ว และต้องให้ทุกอย่างถูกต้อง ถึงจะดำเนินการ เสนอโปรดเกล้าฯ.

ตนเห็น ข่าวแล้ว และต้องยอมรับว่าคนเรามีความคิดเห็นต่างกันได้ แต่อยากให้ทุกคนมองไปข้างหน้า และช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย ส่วนจะถอนตัวจากการเสนอชื่อหรือไม่นั้น ขณะนี้ได้ผ่านกระบวนการที่ตนจะรับหรือไม่รับตำแหน่งนายกสภา มก.ไปแล้ว 6 ก.ค. 2559 01:25 6 ก.ค. 2559 01:25 ไทยรัฐ