ปลูกป่าปง จ.พะเยา ปลูก3ได้ประโยชน์4

ข่าว

  ปลูกป่าปง จ.พะเยา ปลูก3ได้ประโยชน์4

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

   6 ก.ค. 2559 05:01 น.

   ป่าไม้เราถูกทำลายมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในพื้นที่อันเปราะบางอย่างป่าต้นน้ำก็ไม่เว้น ด้วยพิษภัยที่เกิดจาก “ป่าเหี้ยน-ฝนหาย” หลายหน่วยงานจึงหันมาร่วมมือกันปลูก

   ป่าในประเทศไทย ปัจจุบันมีอยู่ราว 32 เปอร์เซ็นต์ เราต้องการอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ยังขาดอยู่ประมาณ 26 ล้านไร่นั้น ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกัน โอกาสที่จะมีป่าตามต้องการก็ไม่ใช่เรื่องยาก” นายธัญญาบอก

   นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ จับมือกับนายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ฯ และอีกหลายหน่วยงานร่วมกันแถลงข่าวโครงการปลูกป่าประชารัฐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

   การปลูกป่าคราวนี้ จะทำภายใต้แนวคิด “ปลูกป่าประชารัฐ ฟื้นฟูต้นน้ำยม” ซึ่งจะลงพื้นที่ปลูกป่าในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง อ.ปง จ.พะเยา ประเดิมในเนื้อที่ 84 ไร่เป็นการเปิดฤกษ์ จากนั้นค่อยขยายให้กว้างออกไป

   นายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ฯ บอกว่า การปลูกป่าครั้งนี้ นอกจากปลูกป่าแล้ว เรายังให้ความรู้กับคนในพื้นที่ โดยจะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปให้ความรู้ เพื่อให้การปลูกป่ามีประสิทธิภาพสูงสุด และวันที่ 16 กรกฎาคมจะมีการบรรยายหัวข้อ “ตามรอยเบื้องยุคลบาท ฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม และยุทธศาสตร์ฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำยม ตามด้วยวงเสวนาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กับการอนุรักษ์

   การปลูกป่าครั้งนี้ อาศัยแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สรุปปรัชญาการพัฒนาเป็นศาสตร์และศิลป์คือ ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพัฒนาระบบนิเวศวิทยาในเขตต้นแม่น้ำยม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีเป้าหมายปลูกถึง 2,000 ไร่ ดำเนินกิจกรรมระหว่างปี พ.ศ.2559-2561 รวม 3 ปีเต็มๆ

   การปลูกไม้ 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 ประการ ตามแนวพระราชดำรินั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี 2519 ณ หน่วยพัฒนาต้นนํ้าทุ่งจ๊อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าการปลูกไม้ 3 อย่าง คือ 1.ไม้ผล 2.ไม้โตเร็ว และ 3.ไม้เศรษฐกิจ จะทำให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

   ไม้เหล่านั้นจะให้ประโยชน์ 4 ประการ คือ 1.ไม้ใช้สอยและเศรษฐกิจ 2.ไม้ฟืน 3.ไม้กินได้ และ 4.ช่วยอนุรักษ์ดินและต้นนํ้าลำธาร

   ในส่วนของนายธัญญา เนติธรรมกุล บอกว่า สืบเนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้ แหล่งน้ำ และปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆทางธรรมชาติเกิดขึ้นเช่น ฝนแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล อากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชน ส่วนหนึ่งมีผลมาจากป่าไม้ถูกทำลาย กรมอุทยานแห่งชาติฯในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าในพื้นที่อนุรักษ์ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยรักษาความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำยม ต้นน้ำสายสำคัญของภาคเหนือ

   อีกทั้งยังเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 8.6 ล้านไร่ ในระยะเวลา 20 ปี

   พร้อมกันนั้น ยังให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่สูงให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

   โครงการปลูกป่าครั้งนี้ มีศิลปินเพลงลูกทุ่งเข้ามาร่วมอย่างแก้ว มณีทรัพย์ เจ้าของเพลง “แก้ว ปิ้งไก่” และยังมีรุ่นลายครามอย่าง สดใส รุ่งโพธิ์ทอง เจ้าของบทเพลงดังในอดีตอย่าง รักจางที่บางปะกง และเพลงรักน้องพร เป็นต้น

   สดใสบอกว่า เราตื่นตัวกันอยู่ในเรื่องปลูกป่า “ผมว่าระบบการ ‘ปลูกวันละต้นโค่นวันละไร่’ ยังมีอยู่ เราต้องร่วมด้วยช่วยกัน ถ้าทำได้ภาวะโลกร้อนจะหายไป เห็นไหมว่าความรู้สึกของคนเดี๋ยวนี้มันก็เพี้ยนๆ กันไปหมดแล้ว เพราะอากาศมันร้อนอบอ้าว แห้งแล้ง ตามสื่อต่างๆ เราจะเห็นข่าวออกมากมาย ทำให้เกิดความวุ่นวายเหลือเกิน”

   การจะให้คนสุขภาพจิตและใจดี “เราต้องแก้ปัญหาด้วยการปลูกป่า ช่วยกันเถอะครับ ช่วยกันปลูกป่าไม้ ขณะเดียวกันก็ต้องต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าด้วย”

   ในส่วนของศิลปิน “เรายินดีไปช่วยทุกงาน ช่วยรณรงค์ ช่วยบันทึกเพลงรณรงค์ให้ ผมยินดีช่วยอย่างเต็มที่”

   การปลูกป่าที่ผ่านๆมา ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนั้น “ผมเห็นว่าอยู่ที่มาตรฐานการดูแลรักษาให้ต้นไม้อยู่รอด ผมว่าการปลูกป่ามองไปเหมือนเรามีกฎหมาย เราต่างมีความคิดดีทุกคน แต่เวลาเราปฏิบัติจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมด อย่างเราปลูกแล้วไม่ดูแลผลที่ได้ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ประกอบกับที่ผ่านมาก็แล้งมาก ต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วไม่ว่าจะแรงงาน งบประมาณต่างๆ เหมือนเอาไปทิ้งน้ำหมด”

   ดั้งนั้น “การปลูกป่าต้องมีระบบ ปลูกแล้วต้องดูแลรักษาทำนุบำรุงจนต้นไม้รอด ต้นไม้เมื่อรอดแล้วมันก็เลี้ยงตัวเองได้ ไม่ต้องไปดูแลเรื่องการรดน้ำบำรุง แต่ระวังเรื่องการลักลอบตัดต่อไป”

   ถึงเวลาแล้ว “ที่เราควรร่วมมือกันทำอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งชาติ”

   ด้านผู้รักษากฎหมาย พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบ.บก.ปทส. บอกว่า ป่าที่ถูกทำลายไป ส่วนหนึ่งอยู่ในขั้นตอนที่เอาพื้นที่ป่าคืนมา มีการยึดคืนพื้นที่ที่จังหวัดน่านไว้หลายหมื่นไร่แล้ว “ต่อไปถ้าใครบุกรุกก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด การปลูกป่าไม่ใช่ปลูกอย่างเดียว เราต้องป้องกันไม่ให้คนบุกรุกด้วย”

   ส่วนป่าที่อำเภอปง จังหวัดพะเยาที่จะปลูกกัน พื้นที่ปลูกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ถ้ามีการเข้าไปทำลายก็จะดำเนินการได้ทันที

   “เรามีเจ้าหน้าที่จังหวัดละสามสี่คนเอง ต้องร่วมดูแลกับกรมป่าไม้ ต้องทำงานร่วมกัน กรณีที่ผ่านมามีการบุกรุกป่ามากนั้น ผมไม่เข้าใจโครงสร้างว่าเป็นอย่างไร แต่ปัจจุบันปัญหาเกิดมาจากหลายประการ ทั้งที่ทำกิน นายทุน การบังคับใช้กฎหมาย และกำลังเจ้าหน้าที่ไม่พอเป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่”

   การปลูกป่าครั้งนี้ นายณรงค์บอกว่า หวังว่าทุกภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมสนองนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการป่า จัดการน้ำ ป้องกันปัญหาภัยธรรมชาติ และร่วมอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นต้นน้ำหลัก อันเป็นต้นทางแห่งความสมบูรณ์ทั้งปวง

   แต่ต้องไม่ลืมว่า ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคนในท้องที่ และผู้เข้าไปปลูกที่ต้องร่วมมือกันทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำเพียงแค่ตีปี๊บแล้วก็สะบัดก้นลา อย่างบางโครงการที่ทำๆกันมา.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 10:40 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์