ข่าว

วิดีโอ

สภาทหารผ่านศึก ไฟเขียว เพิ่มค่าครองชีพทหารผ่านศึก

สภาทหารผ่านศึก ไฟเขียว เพิ่มค่าครองชีพทหารผ่านศึก เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค. 59 เป็นต้นไป 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ก.ค. ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานการประชุมสภาทหารผ่านศึก โดยมีวาระการปรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 ที่พิการทุพพลภาพ จากเดือนละ 4,000 บาท เป็นเดือนละ 5,000 บาท โดยจะปรับเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 59 นี้

นอกจากนี้ ยังมีการปรับเพิ่มวงเงินช่วยเหลือครั้งคราวแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นบัตร และผู้ถือบัตรประจำครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 2 ที่ยากจน ขัดสน จากคนละไม่เกิน 500 บาทต่อปี เป็น 800 บาทต่อปี โดยจะปรับเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59

นอกจากนี้ อผศ. ได้จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นิคมอุตสาหกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินการร่วมในรูปแบบสหกรณ์ ประกอบกับทางรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการท่องเที่ยวตามวาระแห่งชาติ “วิถีไทย” ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในชุมชนมากระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สภาทหารผ่านศึก ไฟเขียว เพิ่มค่าครองชีพทหารผ่านศึก เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค. 59 เป็นต้นไป 4 ก.ค. 2559 12:32 4 ก.ค. 2559 13:28 ไทยรัฐ