ข่าว

วิดีโอ

แคนาดา-สหรัฐฯคุมเข้มนำเข้าสินค้าเกษตร

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ หลายประเทศเข้มงวดนำเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมากขึ้น โดยล่าสุด แคนาดาและสหรัฐฯ ได้ออกประกาศกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRL) ของสารกำจัดศัตรูพืชในสินค้าเกษตร ซึ่งสูงกว่าค่า MRL ในระดับสากล ที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร (CODEX) ส่งผลให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยมีภาระสูงขึ้นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่ผู้นำเข้ากำหนด ขณะที่สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งประเทศจีน (AQSIQ) ก็ได้ออกมาตรการกำหนดให้สินค้าเกษตร และอาหารที่นำเข้า ต้องได้รับใบรับรองจากหน่วยงานตรวจรับรองในประเทศต้นทางว่าคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับระเบียบของจีน ซึ่งกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนต้องได้มาตรฐาน และตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงไร่นา โดยมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อปีที่ผ่านมา “ทราบจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ว่า แคนาดา สหรัฐฯ และจีนเข้มงวดนำเข้าสินค้าเกษตรมากขึ้น มกอช.กำลังดูว่าบังคับใช้กับสินค้าเกษตรในประเทศด้วยหรือไม่ และเป็นมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่มาตรการภาษีหรือไม่ ถ้าใช่ ไทยซึ่งได้รับผลกระทบอาจฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) แต่เชื่อว่า ก่อนที่สหรัฐฯจะประกาศใช้ คงมีผลทดลองทางวิทยาศาสตร์รองรับอยู่แล้วว่าควรกำหนดค่าที่เท่าไรจึงจะปลอดภัยกับผู้บริโภค แต่หากมองในแง่ดี ผู้ผลิต และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไทยควรผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาตนเองให้ไปสู่มาตรฐานโลก”.

ขณะนี้ หลายประเทศเข้มงวดนำเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมากขึ้น โดยล่าสุด แคนาดาและสหรัฐฯ ได้ออกประกาศกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRL) ของสารกำจัดศัตรูพืชในสินค้าเกษตร ซึ่งสูงกว่าค่า MRL ในระดับสากล 4 ก.ค. 2559 02:10 4 ก.ค. 2559 02:11 ไทยรัฐ