วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"รายงานวันจันทร์"-ตั้งหน่วยรวม, วิเคราะห์การรักษาทุก รพ. ศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุง

"รายงานวันจันทร์"-ตั้งหน่วยรวม, วิเคราะห์การรักษาทุก รพ. ศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุง

  • Share:

ความเจริญของกรุงเทพฯทำให้วิถีชีวิตคนกรุงถูกจำกัดด้วยกรอบเวลาเป็นเหตุให้สุขภาพถูกละเลย อีกทั้งการเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้หลายคนมีปัญหากับโรคที่เกิดจากการไม่รู้เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ แต่ประชากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ การดูแลสุขภาพจึงนับเป็นสิ่งสำคัญ

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กทม.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เปิดศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุงเทพฯอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพเผยแพร่สู่ประชาชน

“การก่อตั้งศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุงเทพฯ มีที่มาอย่างไร?”ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เล่าว่า ปัจจุบันการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยแต่ละโรคของคนกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในการเตือนภัยด้านสุขภาพยังไม่สมบูรณ์ เพราะหน่วยงานที่ดูแลมีหลายหน่วย การบันทึกข้อมูลจึงเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างเก็บ ขาดการนำมาวิเคราะห์และประมวลผลร่วมกัน ดังนั้น ม.นวมินทร์ฯจึงมีแนวคิดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น โดยมองว่าหากสามารถเชื่อมต่อข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด จะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลปัญหาด้านสุขภาพที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การแก้ไขได้ตรงจุด

“ศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุงเทพฯทำหน้าที่อย่างไร?” ดร.พิจิตต บอกว่า ศูนย์จะทำหน้าที่แจ้งข้อมูล เตือนภัยสุขภาพ สาเหตุการทำให้สุขภาพเสื่อม โดยศูนย์จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการบำบัดรักษาของโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตกรุงเทพฯ จากนั้นจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แปลผลโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วสรุปผลเป็นข้อเสนอให้ประชาชนรับทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เสียสุขภาพ เช่น การบริโภคน้ำตาลควรบริโภคปริมาณเท่าใดที่ไม่ก่อเกิดโรคเบาหวาน การลดความเครียดที่ส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการจราจรในเมือง ซึ่งการลดความเครียดดังกล่าวทำได้หลายวิธี ยกตัวอย่าง การแสดงความขอบคุณความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทรบนถนนด้วยการทำสิ่งประดิษฐ์รูปหัวใจยิ้มแล้วพกไว้ในรถ เมื่อพบเหตุการณ์ที่แสดงถึงการมีน้ำใจให้แสดงสัญลักษณ์นี้ขึ้น เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้จิตใจเบาบางลง ความเครียดก็จะน้อยลงด้วยเช่นกัน

“ประชาชนจะรับข้อมูลเตือนภัยสุขภาพได้อย่างไรบ้าง?” ดร.พิจิตต ระบุว่า ทางศูนย์ฯจะมีการแถลงข่าวหรือกระจายข่าวผ่านสื่อสารมวลชนทุกแขนง ขณะเดียวกันหากประชาชนต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลด้านสุขภาพ หรืออยากปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพสามารถติดต่อผ่าน อีเมล bhac_nmu@nmu.ac.th  ทั้งนี้ ในอนาคตจะพัฒนาระบบคอลเซ็นเตอร์และเชื่อมโยงระบบกับสายด่วน กทม.1555 อีกด้วย

“ปัญหาสุขภาพของคนกรุงเทพฯที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือเรื่องใด?” ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เสริมว่า จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์เตือนภัยสุขภาพในเบื้องต้น พบว่า คนกรุงเทพฯบริโภคผักและผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ขณะเดียวกันเด็กที่มีอายุระหว่าง 2–14 ปี ดื่มน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบสูงกว่าเด็กภาคอื่น นอกจากนี้คนกรุงเทพฯยังให้ความสำคัญในการออกกำลังกายน้อย เมื่อเทียบกับทุกภาค ส่งผลให้เกิดโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ/กล้ามเนื้อหัวใจตาย และไขมันคอเลสเทอรอลในเลือดสูงกว่าภาคอื่นๆ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้